Κλειστό

Πέρασμα Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου

Ψάχνω καθηγητές ή απόφοιτους ή τελειόφοιτους για να περάσουμε μαζί μαθήματα στην εξεταστική του καλοκαιριού. Τα μαθήματα αυτά είναι: Στατιστική, Τεχνητή Νοημοσύνη, Επικοινωνίες Πολυμέσων, Πρωτόκολλα Διαδικτύου. Η τιμή για το κάθε μάθημα είναι 50 ευρώ. Δεν χρειάζεται ο freelancer να μπορεί να περάσει όλα τα μαθήματα, ακόμα κι ένα να μπορεί ας κάνει bid στο project.

Ύλη μαθημάτων:

Στατιστική:

Περιγραφική και επαγωγική στατιστική. Μέτρα θέσης, μέτρα διασποράς.

Θεωρία δειγματοληψίας. Τυχαία και μη τυχαία δειγματοληψία-Δειγματικές κατανομές

Συδιακύμανση και συσχέτιση. Κεντρικό Οριακό Θεώρημα και εφαρμογές

Σημειακή εκτιμητική. Εκτιμητές μέγιστης πιθανοφάνειας. Μέθοδος των ροπών. Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων. Ιδιότητες εκτιμητριών συναρτήσεων. Αμερόληπτοι εκτιμητές και εφαρμογές

Διαστήματα εμπιστοσύνης. Εφαρμογές με χρήση του SPSS/R σε προβλήματα υπηρεσιών-δικτύων-θεωρίας πληροφορίας

Έλεγχοι υποθέσεων. Εφαρμογές με χρήση του SPSS/R σε προβλήματα υπηρεσιών-δικτύων-θεωρίας πληροφορίας

Χ^2 τεστ για μία ποιοτική μεταβλητή. Χ^2 τεστ για δύο ποιοτικές μεταβλητές

Γραμμική παλινδρόμηση και συνδιακύμανση-συσχέτιση για την παλιδρόμηση

Πολλαπλή παλινδρόμηση-Λογαριθμική πολυωνυμική παλιδρόμηση και μη παραμετρική τεστ

Ανάλυση διακύμανσης κατά ένα και κατά δύο παράγοντες με ή χωρίς αλληλεπίδραση (ΑΝΟVA). Πολυμεταβλητή στατιστική ανάλυση

Τεχνητή Νοημοσύνη:

Εισαγωγικά στοιχεία (στόχοι, βασικές αρχές και ιστορία)– Νοήμονες πράκτορες.

Αλγόριθμοι τυφλής αναζήτησης και εξερεύνησης: breadth-first search, uniform-cost search, depth-first search, depth-limited search, iterative deepening depth-first search, bi-directional search.

Ευριστικοί αλγόριθμοι αναζήτησης και ευριστικές συναρτήσεις: greedy best-first search, A*-search

Τοπική Αναζήτηση: hill-climbing, simulated annealing, local beam search, genetic algorithms

Προβλήματα Ικανοποίησης Περιορισμών: Μέθοδοι και τεχνικές επίλυσης.

Αναπαράσταση γνώσης και συμπερασμός με Λογική.

Σχεδιασμός ενεργειών

Στο μάθημα παρουσιάζονται τεχνικές σχεδιασμού ενεργειών, αναπαράστασης γνώσης και συλλογιστικής με οντολογίες, τεχνικές λήψης αποφάσεων (απλών και συνθετων) και μηχανικής μάθησης με έμφαση τη δράση στον πραγματικό κόσμο.

Επικοινωνίες Πολυμέσων:

Εισαγωγή στις Επικοινωνίες Πολυμέσων

Θεωρία πληροφορίας και Αρχές κωδικοποίησης

Κωδικοποίηση εικόνων: JPEG

Κωδικοποίηση βίντεο: H.26x

Κωδικοποίηση βίντεο: MPEG 1-4

Κωδικοποίηση Ήχου

Ανάκτηση Πληροφορίας από βίντεο: MPEG 7, 21

Συγχρονισμός πολυμέσων

Πολυεκπομπή

Πρωτόκολλα μετάδοσης πολυμέσων

Ροή πολυμέσων

Τηλεδιάσκεψη

Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας

Πολυμέσα σε δίκτυα κινητών

Νέα πρότυπα – WebRTC

Πρωτόκολλα Διαδικτύου:

Εισαγωγή στο διαδίκτυο

Εισαγωγικές έννοιες

Μοντέλο OSI

Μοντέλο TCP/IP

Αρχιτεκτονικές διαδικτύου

Μέθοδοι πρόσβασης

Αυτόνομα συστήματα (Autonomous systems – AS)

Internet Service Providers (ISPs)

Πρωτόκολλα επιπέδου σύνδεσης

Address Resolution Protocol (ARP)

Reverse Address Resolution Protocol (RARP)

Πρωτόκολλα επιπέδου δικτύου

Internet Protocol (IPv4, IPv6)

Internet Group Management Protocol (IGMP)

Internet Control Message Protocol (ICMP)

Πρωτόκολλα επιπέδου μεταφοράς

Transmission Control Protocol (TCP)

User Datagram Protocol (UDP)

Πρωτόκολλα επιπέδου εφαρμογής

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

HyperText Transfer Protocol (HTTP)

File Transfer Protocol (FTP)

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), POP, IMAP

Domain Name Service (DNS)

BitTorrent

Mobile IP

Βασικές έννοιες

Διευθυνσιοδότηση

Ικανότητες: Ελεύθερος Επαγγελματίας, Στατιστικά, Τεχνητή Νοημοσύνη, Επικοινωνίες

Σχετικά με τον Πελάτη:
( 1 αξιολόγηση ) Athens, Greece

Ταυτότητα Εργασίας: #30175355

2 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο €52 για αυτή τη δουλειά

kader400

Hello Iam expert in statistics,Phd student Iam very good in probability calculus Please contact me to make a deal Thank you

€56 EUR σε 2 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.8
minguezabarca

Γεια σου. Έχω διαβάσει προσεκτικά τις λεπτομέρειες του έργου σας. είμαι επικεφαλής της freelancer ομάδας. ο συνεργάτης μου ήταν εμπειρία στατιστικής, AI, ... Εάν μου δώσετε την ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί σας, τότε θα Περισσότερα

€48 EUR σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0