Κλειστό

Hiring flutter developer

Hiring experience flutter developer for part time job.

To work on ongoing projects.

Having good knowledge:- Dart, [login to view URL], APIs, SDKs.

Min. Experience should be 2 years.

Salary:- 10000 to 40000 Per Month (According to experience and work quality.)

Ικανότητες: Flutter, Dart, Agora, Google Firebase

About the Client:
( 0 αξιολογήσεις ) Sri Gangangar, India

Ταυτότητα Εργασίας: #31737565

14 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο ₹31131 για αυτή τη δουλειά

naveedrehman9000

Hello I am Naveed Rehman and i have nearly 03 years of experience in developing an android and ios applications using Flutter, i developed many applications for android and ios and web , i have team of professional dev Περισσότερα

₹25000 INR σε 7 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
5.3
dbisht141

Hello there, i have gone through your requirements. I am Mobile App Developer, having around 2+ year of experience in flutter, i have made very beautiful and pretty ui in flutter and react native. i have done api inte Περισσότερα

₹15000 INR σε 7 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
1.5
junaidsaeed140

Hi There, I have carefully read the project. You are looking for an App Developer. I can do it. I am much familiar with App Development in flutter Because working from 2 years. I am a Full-Stack Mobile app developer Περισσότερα

₹40000 INR σε 7 μέρες
(1 Κριτική)
0.8
ashishwalia2

Hello, This is Ashish, a Full stack web and mobile app developer having over 7 years of experience. I've worked on iOS, Android, Flutter, etc. My Profile Link [login to view URL] My Github https://github.c Περισσότερα

₹40000 INR σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mohanad98

Hi Fox Vision W. , My goal is to provide the best application of the highest quality and satisfactory to your needs It has developed apps in the past with positive customer feedback. So, I can definitely help you bui Περισσότερα

₹37000 INR σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
brtechgeeks786

Hi There, I am an Expert Android auto developer for your project. I’ve been working with Flutter Framework and firebase for more than 6 years. I have built multiple cross-platform androids, ios, and web apps with resp Περισσότερα

₹25000 INR σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
pillairajesh

I went through your requirements, with my experience, I will complete the same. My Self Rajesh, having 10+ years experience in Mobile and WEB Technologies, in React Native development, having four years of experience. Περισσότερα

₹25000 INR σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
bagiyachirag587

Hello Sir Over the last 3+ yrs, I have been involved in Mobile app Development & web Development. I have a bunch of apps that have crosses 1000+ downloads, My Strengths and Skills: - Native coding (Swift, Kotlin, Περισσότερα

₹45000 INR σε 7 μέρες
(1 Κριτική)
0.0
Reactankita10

***This Proposal is Negotiable*** I've been into freelancing projects since 3-4 years and I've proficiency into the below-mentioned languages: -React JS -React Native -Flutter -Bootstrap 5 -HTML 5 -CSS 3 I have stud Περισσότερα

₹47500 INR σε 15 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
amalnathm7

I find myself to be the most suitable candidate for this opportunity since I already have experience in the given stack. You shall go through my project given below where I have integrated Agora SDK in a Flutter applic Περισσότερα

₹18000 INR σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
maliktouseef525

Hi sir I hope you are fine I read your bid detail i am ready to work with you because I have 1 year industry level experience

₹25000 INR σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
econceptng

Hi I have 3+ working experience in flutter, I have worked with agora API and firebase as well. I can help you in your app development with any Architecture you want, a clean code and reusable code.

₹25000 INR σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
DiarIbrahim

hi i have 2+ experience with flutter for both web and mobile see some of my projects on youtube : [login to view URL]

₹35000 INR σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
karmurhemant006

Hello, I can work on your flutter app as you needed. lets chat together to start working. I have good experience in flutter development.

₹33333 INR σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0