Ακυρώθηκε

Flash menu/animation

Would like a flash menu system for a personal website. Something that can add a little flair to my personal site.

I would want something that has background music and is pretty easy to navigate but yet 'cutting edge' in appearance. there would have to also be the option for low bandwidth and/or non-flash to go to an html page.

Would like Demo before accepting final.

Ικανότητες: Adobe Flash

Περισσότερα: go animation, website Animation, pretty, no flash, menu animation, edge, bandwidth, animation website, navigate, low flash, flash low, background cutting, flash add, flash music site, appearance html, music flash site, music flash, low bandwidth, website menu background, add music flash

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Portland, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #420

32 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $165 για αυτή τη δουλειά

Maven

Hi, I will love you work on your project, what type of demo are you looking before you select a winner. I have good hold on flash and ccan make you project work perfectly as you are looking. waiting for repl Περισσότερα

$200 USD σε 10 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
6.4
shanoj

check private message board

$150 USD σε 6 μέρες
(37 Αξιολογήσεις)
4.8
meghana

We at teamplaiz specialize in websites,flash introductions,menu,cd presentation etc... Provide us with your link details and we will provide you with demos. Thanks & Regards Meghana.

$15 USD σε 4 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.8
StudioTransent

(( STUDIO TRANSENT )) -- We create advanced designs and professional quality audio for progressive organizations. Consider Studio Transent for your Flash menu system; you won't be disappointed. -- [Note: Bid pr Περισσότερα

$300 USD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.6
zigmatech

Thanks for reading our bid. Cutting Edge - yes we are targetting that one for your web [login to view URL] may not be the lowest bidder or lowest time taker but at ZIGMATECH Systems we believe perfection is the thing which cannot Περισσότερα

$110 USD σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
2.2
nudl

It can be done. Please, give me your mail, i will send you some my menus. Best regards

$100 USD σε 4 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
design

Sir, We are very much interested in your prestigious project. You can see my portfolio on [login to view URL] see [login to view URL] Looking forward to a logn standing association.. Thanking Περισσότερα

$125 USD σε 4 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
designzoro

Hi, I am a professional Web Designer/ Developer, with over 10 years of experience working in the field of New Media and web development. My work is unique and professional. I design quality and functional sites. Pl Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Stephen

Please see PM to you on other project for reference. We are experts in Flash (authors and university instructors on the subject on-staff). We can also offer highly-graphical DHTML menuing systems for very low bandwidth Περισσότερα

$200 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
garrey

This is what we specialize in providing. Our complete flash menu works can be viewed [login to view URL] keeping in mind, that we can meet your requirements.

$500 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
colin

I would be glad to help you. I lead a team of three designer/programmers who are capable of everything from the smallest banner add to an integrated database project with flash and javascript. Don't cheat yourself, a $ Περισσότερα

$120 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
djoh652864

3x4 Our Team We have viewed your requirements and we feel we can greatly enhance your project using More depth in graphics to which we could catch potential clients attention and Creating a more user friendly navigatio Περισσότερα

$300 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
jmedigital

I can develop a menu like the one on [login to view URL] with background music and up to 45 links. Color of your choice. Understanding this is a personal site, I have priced it accordingly.

$35 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
DennisHolland

You know that great art comes from the Netherlands, do you?

$50 USD σε 4 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ykol20

I would love to create an original proffessional looking menu design for you from your own design ideas, or mine if you so choose. I can also put the basic pictures from the menu into an html "low bandwidth" menu. Wh Περισσότερα

$45 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
cybersat

Sir, I am sure u r looking for me

$100 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
tusharjoshi

Hi, I am multimedia professional working in this field for more than 3 years. Thanks Tushar

$100 USD σε 8 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Zoli

Jensen! I would like to work for you, I can develope the Flash menu you wish to have. Some of my works which justifies my price: [login to view URL] [my biz - Professional Flash Banner Design], [login to view URL] and a graphic project Περισσότερα

$100 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
gdesignwork

see menu samples on [login to view URL] at anytime..

$20 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
TejasJadhav

Hello Sir! We have already developed web-site very much similar to your flash requirement. Best Regards. [login to view URL](MUMBAI) tejas@[login to view URL]

$55 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0