Ακυρώθηκε

Web site re-design

I need my web site [url removed, login to view] Re-designed.

- Need a company logo (Designed) with Poker theme on top left of all pages. See [url removed, login to view] for an example.

- Need 3 rotating 480x60 ad banners on top right of all pages. See [url removed, login to view] for an example.

- Need Company logo 480X60 banner designed for web site promotion.

- Existing message board on the Las Vegas poker page needs to be considered in the re-design.

- Want Navigation page menu page links to look like poker chips (Side view) and make the sound of chips (Chip chatter) as the visitor mouse overs.

- Want place holders for 120X60, 120X120 or 120X240 banner ads on the navigation bar below the page links.

-I would like to have one entrance pop up and one exit pop under

Ικανότητες: Adobe Flash, Σχεδιασμός Πινακίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας

Περισσότερα: www web designed com, www top web design com, www re design website com, website top menu bar design, web site to make logo design, web site theme, website or web site, web site logo design, website design promotion, web site design company, web side portal, web side design page, web message design, web design las vegas, web design ad board, web banner ad, web ads design, view my message, view my design, up design

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 1 αξιολόγηση ) Menifee, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #375

40 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $898 για αυτή τη δουλειά

sakshiinfosys

Respected sir, We gone through your specification and are very sure that we will create a very good website for [login to view URL] have a look into our portfolio section of our site [login to view URL] for our quality work. Περισσότερα

$300 USD σε 6 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
6.0
kaymandal

Only a neat and smart re-design with future upgradibility option assured. contact for further detail.

$400 USD σε 30 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.7
foxvalleywebs

Hi there, I am a web site designer with a background in website design and development, graphic design and advertising. I've designed and redesigned many sites. I also offer hosting if you're in need of this service. C Περισσότερα

$800 USD σε 15 μέρες
(1 Κριτική)
3.6
madzhuga

I can provide You casino styled design (see [login to view URL] for example). Take a look at [login to view URL] - 2003-2004 Golden Web Award Winner. There You can find my portfolio. Feel fr Περισσότερα

$300 USD σε 15 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.8
cybersat

I am the right programmer of your need

$44 USD σε 20 μέρες
(1 Κριτική)
1.4
Ping

Looks like a nice little task. You'll get what you PAY for and more. let us match your vision.... Have fun Ping

$400 USD σε 0 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
0.8
jmedigital

Good Morning. I have reviewed your website as well as the website of your competitor. I value your commitment to providing a site that is high-color and interactive. I can provide you with the site your are requesti Περισσότερα

$700 USD σε 5 μέρες
(1 Κριτική)
0.6
vizesols

I along with a team of 4 professionals involved in Web Design, Development and Deployment are currently working for USA / UK / Canada & Australia based Web Solutions companies and provide them complete Web Solutions ra Περισσότερα

$325 USD σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
2.7
dharshyamal

I can do your job. plz PNB if you like to look at my portfolio. regards, Shyamal Dhar

$350 USD σε 14 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
jburton71

A complete portfolio of our work is available upon request. We can do this project for you with no problem. I already have scripts written for pop-ups/unders and your navagation idea is a cinch! We just completed a pro Περισσότερα

$500 USD σε 21 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mattacosta

Flash/HTML/Whatever you want - Barcode Designs

$250 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
AmberPro

We have experience in developing such kind of sites. Coontact us

$400 USD σε 12 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
webclinic

Dear Buyer, We can do this job. We are a team of professional web designers, please open message board for samples of our work. Looking forward to your reply. Thanks. -webclinic-

$300 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
syedasad

We are a group of web designer,programmers and flash and graphic experts having proficency in providing attractive,dymanic and static sites. You can be assured regarding the quality provided. In case you need a demo of Περισσότερα

$500 USD σε 28 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
megaport

Hi! I can do this whole project for you. I already checked your site. Yes it definetly needs a re-design. If choose me I can also give you free advertising on my portal site (5000 unique visitors daily!) which is in en Περισσότερα

$300 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
nudl

Hello, we can make design with all features, what you need. Our portfolio - design: [login to view URL] programming: [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] We guarantee a real Περισσότερα

$250 USD σε 14 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Brandy1

I enjoy up dating old web sites and have the skills and expertise to make your site one the best. I have five years experience in web site design and development and a number of programming skills such as the latest in Περισσότερα

$500 USD σε 15 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
estemilsdesign

I will surpass your expectations. I read your design ideas: I would make better suggestions that you may not have thought about when thinking of the project. You'll be impressed with the design work that I will provide Περισσότερα

$1600 USD σε 15 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
jbohn

I can do exactly what you want with this site and I can start today.

$120 USD σε 15 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
1.6
jpinder1

I am a professional web designer with over 8 years of experience and a client list including WebMD, City of Atlanta, the Weather Channel and more. Please visit my online portfolio at www.pinderama.com. I offer you high Περισσότερα

$1000 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0