Ακυρώθηκε

Web site re-design

I need my web site [url removed, login to view] Re-designed.

- Need a company logo (Designed) with Poker theme on top left of all pages. See [url removed, login to view] for an example.

- Need 3 rotating 480x60 ad banners on top right of all pages. See [url removed, login to view] for an example.

- Need Company logo 480X60 banner designed for web site promotion.

- Existing message board on the Las Vegas poker page needs to be considered in the re-design.

- Want Navigation page menu page links to look like poker chips (Side view) and make the sound of chips (Chip chatter) as the visitor mouse overs.

- Want place holders for 120X60, 120X120 or 120X240 banner ads on the navigation bar below the page links.

-I would like to have one entrance pop up and one exit pop under

Ικανότητες: Adobe Flash, Σχεδιασμός Πινακίδας, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Λογοτύπου, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας

Περισσότερα: www web designed com, www top web design com, www re design website com, website top menu bar design, web site to make logo design, web site theme, website or web site, web site logo design, website design promotion, web site design company, web side portal, web side design page, web message design, web design las vegas, web design ad board, web banner ad, web ads design, view my message, view my design, up design

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 1 αξιολόγηση ) Menifee, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #375

40 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $898 για αυτή τη δουλειά

sakshiinfosys

Respected sir, We gone through your specification and are very sure that we will create a very good website for [login to view URL] have a look into our portfolio section of our site [login to view URL] for our quality work. Περισσότερα

$300 USD σε 6 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
6.0
kaymandal

Only a neat and smart re-design with future upgradibility option assured. contact for further detail.

$400 USD σε 30 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.7
foxvalleywebs

Hi there, I am a web site designer with a background in website design and development, graphic design and advertising. I've designed and redesigned many sites. I also offer hosting if you're in need of this service. C Περισσότερα

$800 USD σε 15 μέρες
(1 Κριτική)
3.6
madzhuga

I can provide You casino styled design (see [login to view URL] for example). Take a look at [login to view URL] - 2003-2004 Golden Web Award Winner. There You can find my portfolio. Feel fr Περισσότερα

$300 USD σε 15 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.8
cybersat

I am the right programmer of your need

$44 USD σε 20 μέρες
(1 Κριτική)
1.4
jmedigital

Good Morning. I have reviewed your website as well as the website of your competitor. I value your commitment to providing a site that is high-color and interactive. I can provide you with the site your are requesti Περισσότερα

$700 USD σε 5 μέρες
(1 Κριτική)
0.6
Ping

Looks like a nice little task. You'll get what you PAY for and more. let us match your vision.... Have fun Ping

$400 USD σε 0 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
0.8
vizesols

I along with a team of 4 professionals involved in Web Design, Development and Deployment are currently working for USA / UK / Canada & Australia based Web Solutions companies and provide them complete Web Solutions ra Περισσότερα

$325 USD σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
2.7
dharshyamal

I can do your job. plz PNB if you like to look at my portfolio. regards, Shyamal Dhar

$350 USD σε 14 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
LivingMyDream

I can provide a great, professional redesign. Visit my portfolio at: [login to view URL]

$749 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
debrajb

We are a design company based in Mumbai India. When creating websites for clients or agencies, we seek to offer three things: quality, quality and quality.. Quality design that gets your message through unchanged in an Περισσότερα

$500 USD σε 15 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
globtier4u

Hi, we have read and understood your requirements for this project and are confident in meeting them. We can start the work on this project pretty soon as we have successfully completed similar sort of projects. We hav Περισσότερα

$1500 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
toydrum

We specialize in portal development, having developed such sites as [login to view URL], [login to view URL] and [login to view URL] -- I would like to point-out as well, that we have developed a complete banner-ad syst Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
bruffner

Our firm has developed over 150 professional web sites. We are a professional design firm who understands that your site is important part of your sales process. This is why our clients rave about the results they are Περισσότερα

$4500 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
djoh652864

3x4 Our Team We have viewed your website and we feel we can greatly enhance your site using More depth in graphics to which we could catch potential clients attention and Creating a more user friendly navigation in whi Περισσότερα

$1000 USD σε 21 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
KASR

Redesigning websites to stunning effect is like breathing for us - check out our work at [login to view URL] to see our successfully completed projects. When you are ready to jump in, please contact us at k Περισσότερα

$650 USD σε 21 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
designzoro

Hi, I am a professional Web Designer/ Developer, with over 10 years of experience working in the field of New Media and web development. My work is unique and professional. I design quality and functional sites. Pl Περισσότερα

$375 USD σε 6 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
JonClark

We are a UK based business. Net Images is an experienced design and development house, with the people and building blocks to deliver relevant Internet solutions that help your team strengthen relationships, boost perf Περισσότερα

$4000 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
TexasWebDevloper

See our site for design examples and demos: [login to view URL]

$2500 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
4.8
rkumar3464

check our profile to know about us.

$4000 USD σε 60 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0