Σε Εξέλιξη

Multiplayer Flash Game

Need a multi-player card game in flash including source, preferably Texas Holdem, but could be 7 card stud. Need this done immediately.

See attached for more details on the project. Experience in multiplayer game development only. Please PM links to samples.

Ικανότητες: Adobe Flash, Σχεδιασμός Γραφικών, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας

Περισσότερα: n 1 game, design multiplayer flash, multiplayer flash cards, multiplayer flash game, multiplayer, game multiplayer, game card , game c#, flash development, c++-game, C game, c # game, flash card website, texas source, texas holdem game design development, multiplayer multi player, holdem source, player multiplayer, website design game, holdem flash source

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 146 αξιολογήσεις ) Murrieta, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #56398