Ακυρώθηκε

Fusion

Starting to build website to content with yahoo. Needs also to use pay pal for my downloads. Must be cheap to do, but, You may take 35% of profits for the first 5 years.

Ικανότητες: Adobe Flash, Σχεδιασμός Γραφικών, Διαδικτυακή Διαφήμιση, Ασφάλεια Ιστού, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας

Περισσότερα: fusion design, profits, pal pay, starting, starting pay, cheap design, pay downloads, pay build website, flash yahoo, build cheap website, pay pal, build website cheap, flash downloads, cheap content, flash fusion

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Chipping Ongar, United Kingdom

Ταυτότητα Εργασίας: #773