Ακυρώθηκε

Fusion

Starting to build website to content with yahoo. Needs also to use pay pal for my downloads. Must be cheap to do, but, You may take 35% of profits for the first 5 years.

Δεξιότητες: Adobe Flash, Σχεδιασμός Γραφικών, Διαδικτυακή Διαφήμιση, Ασφάλεια Ιστού, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας

Δείτε περισσότερα: fusion design, profits, pal pay, starting, starting pay, cheap design, pay downloads, pay build website, flash yahoo, build cheap website, pay pal, build website cheap, , flash downloads, cheap content, flash fusion

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Chipping Ongar, United Kingdom

ID Εργασίας: #773