Κλειστό

Flash Intro

Looking for someone to develop a short introduction for a company that does computer based training.

Δεξιότητες: Adobe Flash, Σχεδιασμός Γραφικών

Δείτε περισσότερα: intro to graphic design, intro to, intro design company, graphic design introduction, computer based graphic design, computer training, based flash, flash short intro, flash based intro, graphic computer, graphic intro, company intro flash, company intro, intro company flash, company introduction, flash introduction design, company introduction flash, develop flash, develop company, short introduction, short flash intro, flash intro company, flash company, introduction flash company, flash short

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Landing, United States

ID Εργασίας: #909

75 freelancers are bidding on average $82 for this job

pinky

trust and try.:) you wont be looser it's a promise.

$100 USD σε 3 μέρες
(1881 Αξιολογήσεις)
8.9
graphobia

I am a german flashdesigner and want to create the intro for you. I worked in an company, which developes CBTs for a half year. If you like, i can create a mook up for free, but i need more information.

$80 USD σε 14 μέρες
(303 Αξιολογήσεις)
6.9
zigmatech

Dear Sir, We are very pleased to place this offer. We are dedicated flash designer with satisfying skill. Please check the PMB for our details and samples. Thank you with regards. [url removed, login to view] for ZIGMATECH Systems. Περισσότερα

$100 USD σε 2 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
4.3
meghana

Dear Sir, We have gone through your Flash requirements. We at Teamplaiz India Pvt Ltd (Based in Mumbai;India) Specilaise in Web base applications and Cd presentations. Below are few of our online flash work, which Περισσότερα

$100 USD σε 5 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.9
asking

Greetings. My name is Dany, I'm the founder of an experienced web developer team located in Eastern Europe. I've read your project in details and very interested in bidding on it.I like building intros I think they mak Περισσότερα

$95 USD σε 2 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
3.0
jimwitt

>>>>>>>>>>>>>Graphics agency with over 20 years real-world experience, extensive list of satisfied clients include Fortune 500 companies. State-of-the-art hardware and software used to maximize the impact of your compa Περισσότερα

$95 USD σε 14 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.9
albayes

Dear Sir; We have great Flash designers. They can do your job with 100% accuracy. albayessolutions

$75 USD σε 5 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.6
RufusKing

Our bid will cover the cost of the flash intro. Even Hosting and otherwise are not included. We will provide you a profesional Flash Intro that you and your customers will be happy with. If you are looking for the type Περισσότερα

$100 USD σε 14 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.5
jmmweb

please check my work on my site [url removed, login to view] I have three years exp with flash so I can give u a very cool intro

$100 USD σε 15 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
2.0
LeonCORE

Consider Leoncore Designs for this job. We'll work closely with you to deliver an exceptional and professional quality in what you're looking for. Thank you for your time.

$100 USD σε 3 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
1.4
neoenvision

[url removed, login to view] --- see through portfolio and make your decision

$99 USD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.4
SLWDesign

Bid includes entire project: Photoshop/Illustrator work, Flash programming and/or Dreamweaver/HTML work. [url removed, login to view]

$50 USD σε 5 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
1.0
Ping

great......... Pm us for samples.......... Peace Ping

$100 USD σε 0 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
0.8
vizesols

I along with a team of 4 professionals involved in Web Design, Development and Deployment are currently working for USA / UK / Canada & Australia based Web Solutions companies and provide them complete Web Solutions ra Περισσότερα

$100 USD σε 5 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
2.7
edge

MISSION STATEMENT To create compelling websites for all customers, large and small, that are visually stimulating, professional, functional and distinct. We strive to surpass our client’s expectations by assisting th Περισσότερα

$100 USD σε 5 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
0.6
megaport

Send me all details and you I create a professional flash intro for your co.

$90 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sriamruta

V r having caring, professionally qualified, creative employees who r having sufficient experience to handle ur work as per the given quote. We worked for Indian Governmental Organisations such Railways, Air Defence, Περισσότερα

$20 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
gdesignwork

see samples at [url removed, login to view]

$50 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
neotech45

We love to work for you on this [url removed, login to view] can easily do tha project as we are havin more than 5 years of experience in IT Industry and we are India's leading IT [url removed, login to view] offer 100% [url removed, login to view] we provide qu Περισσότερα

$100 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
shahidbadshah

hello we can do this work easily fast and cheep we have done many such works once given a chance we will be more than happy to show you all our work

$20 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0