Ολοκληρωμένο

Write short recommendations in wordpress forums and blog comments

We need a person who can put short recommendations about our product (Wordpress plugin) to thematic forums and blog comments.

You need to:

1. Register a new account at [login to view URL] (later you will give access to us);

2. Find 15 blogs and 15 forums where people are discussing functionality, which could be provided by our product; create new accounts on these forums using new Gmail account;

3. Put short relative text about out product (answering someone's question or commenting someone's message) with/without direct link to our product's page (we need 50% messages with links and 50% without links);

4. Be sure your messages not removed and forum accounts are not banned for at least 2 days.

Please start your proposal with the word "Product" so we know you read the task completely.

Ικανότητες: Αντιγραφή & Πληκτρολόγηση, Εισαγωγή Δεδομένων, Επεξεργασία Δεδομένων, Excel, Διαδικτυακή Αναζήτηση

Περισσότερα: write short introduction, wordpress copy blog, write short description work, wordpress travel blog, wordpress buy blog, outsorce work blog comments bid site forum, write good blog comments, forums blog comments seo, latest blog post write xml cron wordpress, write blog comments, blog comments wordpress design, write short blog post games, lost wordpress blog comments, write blog comments german, wordpress florida blog for write up, We need a product demo video template created

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 4 αξιολογήσεις ) Ufa, Russian Federation

Ταυτότητα Εργασίας: #17271227

Ανατέθηκε στον:

mirawais

PRODUCT: as per instructions Dear Project Manager, Thanks for sharing your project here, I have experience with link building. Could you please give more details about your project. It will honor to assist yo Περισσότερα

$50 USD σε 3 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
3.2

30 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $109 για αυτή τη δουλειά

schoudhary1553

Hi there..... Warm Greetings We came along with your request for Write short recommendations in wordpress forums and blog comments and we reviewed your project description. We'd like to help you with confidence a Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(277 Αξιολογήσεις)
7.6
$222 USD σε 3 μέρες
(88 Αξιολογήσεις)
4.9
smtechnology

"Product" as per your brief I will perfectly put short recommendations about your product (Wordpress plugin) to thematic forums and blog comments. I have past experience in similar project. Thanks SM

$120 USD σε 3 μέρες
(65 Αξιολογήσεις)
5.6
$155 USD σε 3 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
4.3
abdulkarim97

Hello I saw your project and I understand and I can do this because I have good experience about this and if you give me your project then I will give your good quality work

$155 USD σε 3 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
3.8
Devizz

"Hello, I just went through your request for the creative blog. Blogs are words that define a noun as specific or unspecific. It limits the meaning of a noun to one particular thing. For example, your friend might as Περισσότερα

$50 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
3.1
AlieGhazanfar

Product Hi there, I will give you recommendations with new Gmail account and I can do it for all. Please contact to discuss our project. Thanks

$77 USD σε 1 μέρα
(12 Αξιολογήσεις)
2.9
aldous23

Product I will join forums write short recommendations about your product (Wordpress plugin). I will also write recommendations in blog. Thank you.

$140 USD σε 7 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
2.2
$66 USD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.7
assignsolver

Hi My Friend! I can help you in writing as I have all relevant skills to accomplish this project. Just tell me your requirements. Please give me a chance to make you regular client by providing you quality services. Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
1.2
$88 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$144 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Mathenam

Hello, Quality, impactful articles fuel a growing business- creating an awareness of your brand amongst potential clientele can be the make or break moment towards securing their business. My content provides lucidity Περισσότερα

$50 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
scottwcorney

I am vastly experienced in dealing with queries over the phone and in writing. I have worked in a wide range of different roles, Business Development Manager, Retail/Sales Assistant and also as an Operations Coordinato Περισσότερα

$166 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
lukmanthamrin

Dear Employer, Hi there, greetings from me in Indonesia. I'm very interested in your job offer. I hope I can contact you for further details. What ia oyue product anyway? I'm looking forward for your reply soon. Th Περισσότερα

$35 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
akankshatyagi565

Product . I can pretty much say that i might be the apt person for this job as i am into digital marketing and have been doing it for the past two years . i have a bachelors degree in computer science and well versed w Περισσότερα

$88 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
shorifhossan5

Hi, Already I have seen your job post .I am interested to do this work.I want do this work utmost care as you like. Thanks

$111 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
rajveerbhinder

I can do this

$30 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ItskarenL

Product Hi there! Im interested to do the job you are offering. May I know what product do you want to promote/ to tell people about? And for how many days? Or should this job be done in an hour or so? Message me so we Περισσότερα

$105 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
0.0
CRBW

i can put short recommendations about our product (Wordpress plugin) to thematic forums and blog comments.

$50 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0