Ολοκληρωμένο

VBA Goal Seek

Ανατέθηκε στον:

cgullapalli

Hi, I am good at Excel and VBA. I have reviewed the attachments. It would be a pleasure to assist you on your project. I will work with full dedication to give you the best output within the desired time frame. Περισσότερα

$25 USD σε 0 μέρες
(779 Αξιολογήσεις)
7.8

5 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $30 για αυτή τη δουλειά

daniyal3214

I am a professional Financial Analyst and Excel expert holding years of experience in utilizing advance level tools and functions of Excel to perform Financial Modeling, Financial Analysis, Financial Forecasting, Cash Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(39 Αξιολογήσεις)
5.2
akritisood94

Dear hiring manager I have got your job posting on VBA Goal Seek Project. According to your job description you need a fast one for helping you in your tasks. And yes you have mentioned about your time. For your kind Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(11 Αξιολογήσεις)
4.2
$25 USD σε 1 μέρα
(11 Αξιολογήσεις)
3.9
prasannjeetp

Hi, I am an Excel Expert with very good knowledge of VBA. I can do this task. Please come on chat for more details. Thank you Awaiting your response.

$50 USD σε 1 μέρα
(32 Αξιολογήσεις)
4.1