Κλειστό

Transcribe bank statements into a spreadsheet

73 freelancers are bidding on average $73 for this job

jeweljitu

"Dear Employer, I need to discuss with you more about the project?. I am a highly trained Data Entry, Research, Web search, Web scrape, Product Add Any Type Of eCommerce Cart, Expert with great knowledge of Excel and Περισσότερα

$150 AUD σε 4 μέρες
(1089 Αξιολογήσεις)
8.6
Toperfection

Hello there, We reviewed the task description and would like to offer our document conversion services. We are well versed with the use of following tools to accomplish this task: - ABBYY Fine Reader - Ado Περισσότερα

$30 AUD σε 1 μέρα
(145 Αξιολογήσεις)
7.8
schoudhary1553

Greetings sir, i am an expert freelancer for this job and your 100% satisfaction is assured if you allow me to serve. Here is the reason. Why you should pick me? a) I am a very expert and have the same kind of ex Περισσότερα

$30 AUD σε 1 μέρα
(188 Αξιολογήσεις)
7.0
Ibrahim185

Hi, After reviewing the project description I know that I'm an excellent fit for this [url removed, login to view]'s discuss and start right now. Awaiting for your positive reply thanks.

$400 AUD σε 10 μέρες
(516 Αξιολογήσεις)
7.1
mirniyazuddin92

Dear Sir/Ma'am, I am a Web research, Data Entry & Webs Scrapping expert. I checked and understood your requirements. I can handle this job very well to your appreciation. I can find and extract the information Περισσότερα

$30 AUD σε 1 μέρα
(244 Αξιολογήσεις)
7.2
ZAZwork

Dear Concern, I am interested in your job post involving these skills. It says that you are looking for someone who knows English & MS Office, also who is a detail-oriented person. I think that I am the right person Περισσότερα

$180 AUD σε 3 μέρες
(92 Αξιολογήσεις)
6.8
$30 AUD σε 1 μέρα
(283 Αξιολογήσεις)
6.7
xibalbaeve

Dear Project Employer, based on the project description/summary, I believe my experience, skills and knowledge are a good match to complete your job tasks. I'm a serious and hard-working person with experience as a vir Περισσότερα

$111 AUD σε 1 μέρα
(125 Αξιολογήσεις)
6.1
sandroshubladze

Hello, I am audit manager previously was working as accountant so feel free to ask any questions before awarding with this project. I can do this for you pretty easily and accurately

$35 AUD σε 1 μέρα
(87 Αξιολογήσεις)
6.2
BithiXpert

Hello Dear, I am an expert in Data Entry, Excel and I am really interested in your project. I am available to start working on it now. I work efficiently and will finish in a timely manner and will provide high qualit Περισσότερα

$200 AUD σε 3 μέρες
(170 Αξιολογήσεις)
6.4
facebooklikes007

Hi, After reviewing the details of your project, I understood and highly interested in your project. I am guaranteeing you that you will get 100% satisfactory result. Please send us the details to do a Sample Περισσότερα

$30 AUD σε 1 μέρα
(124 Αξιολογήσεις)
6.5
katilinas

Hello. 30 % of employers hiring me once hired me again. I have experience in the same. I CAN do this job, and do it well!

$60 AUD σε 1 μέρα
(92 Αξιολογήσεις)
5.9
sknadeem123

yes i can transcribe to excel of of 14 months transcription and can complete as soon as possible thank and regards

$70 AUD σε 4 μέρες
(61 Αξιολογήσεις)
5.8
sujonmax2

Dear sir, Greeting, Give me 1 chance ready to start work. Old account has been closed new account start work. I've extensive experience doing the work very [url removed, login to view] work will be absolutely perfect and sound which Περισσότερα

$25 AUD σε 1 μέρα
(84 Αξιολογήσεις)
5.6
nlikhon

hi there , I want to do your job with my team.I am waiting for your response .I think I can give you the best service. You can trust [url removed, login to view] delivery and 100% accuracy is my quality . thanks

$100 AUD σε 4 μέρες
(54 Αξιολογήσεις)
5.8
$25 AUD σε 1 μέρα
(13 Αξιολογήσεις)
4.9
sadif18

Sir, I am willing to do your project and ready to start work. I will provide you a good result with accuracy. My aim is to satisfy my client by my work. Please response. Thanks

$30 AUD σε 2 μέρες
(92 Αξιολογήσεις)
5.0
MdJahangir1

Dear Hiring Manager, I have gone through your job-posting and become very eager to work with you.I Have a team.I am a hard worker and very [url removed, login to view] main goal is to gain my client's satisfaction by completing the jo Περισσότερα

$50 AUD σε 1 μέρα
(73 Αξιολογήσεις)
5.2
MdAlamgirHoosain

Dear Sir, I have gone through your job-posting and become very eager to do the [url removed, login to view] I have a good knowledge in the field that you mentioned in your job's skill.I am a hard-worker and very punctual.I Have a tea Περισσότερα

$25 AUD σε 1 μέρα
(61 Αξιολογήσεις)
5.1
sangwanpankajs

hello sir i can do this task i am very good in data conversion i will to it as soon as i can .... and also provide accurate results i have done many projects such as this in past with excellent reviews Περισσότερα

$40 AUD σε 0 μέρες
(73 Αξιολογήσεις)
5.2