Κλειστό

Do some data entry

28 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $84 για αυτή τη δουλειά

katilinas

Hello. 30 % of employers hiring me once hired me again. I have experience in the same. I CAN do this job, and do it well!

$155 USD σε 3 μέρες
(92 Αξιολογήσεις)
5.9
vl16vaidya

Please Give me a chance to work on this project. I've hands on ecxperience regarding this work. Thank you.

$161 USD σε 2 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
2.7
ajoaosilva

Hi I have done lots of jobs like this but your specification is too vague. What kind of data and how much are you talking about? Will i have to search the internet to get it? Will you send me some files to extract Περισσότερα

$30 USD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
1.7
$30 USD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.2
$30 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
gregoirebosc

Hi I'm a French virtual assistant and I do it a lot and quickly. I used to put the job every night in a shared file on Drive, to allow you to control my job. I'm serious and professional and I have the time to start Περισσότερα

$35 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
naimulislam9

Hello, I am an expert Data entry operator. I have more than six years experience in Data entry works. I am very interested to do your offered job now. You can check my 'Learning Record' and ‘Portfolio's Sample work she Περισσότερα

$30 USD σε 2 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
0.0
gracetiukinhoy

• I am very focused on my work, and consequently, am able to work quickly. • Because I am very organized, I am able to accomplish a lot in a limited amount of time.

$55 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$35 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
nazimuddinbd

Hi I have got your job post. I'm an expert data entry. I am very much interested in your project with all of your requirements. I will complete the task quickly and accurately. it is my new freelancer account . so Περισσότερα

$35 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Mannankhan995

A proposal has not yet been provided

$55 USD σε 14 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Ashutoshtyagi93

I have worked on advanced excel for 3 years. There won't be any issues related to errors or the timeline I can guarantee you that!

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
cgrijincu

I am a computer science student with plenty of free time so i can do this job for you. please contact me for more details.

$111 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
dejiladunni

I just got laid off from my job so there's no distraction and I have experience with data entry, expect a professional and error free project. I would really appreciate the chance to work on this project with you. Than Περισσότερα

$110 USD σε 4 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
wijemala

SCOPE: As indicated in the brief introduction given in the call for bids, it covers the data entry work using Excel. PRICE: The price quoted here is based on the understanding of the project scope. TIME LINE: Th Περισσότερα

$125 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
DanishRahat

I want to start my freelancer work with your task. I will do it for 25$ Because i need stars Regards Danish

$30 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Snitch019

Hello, I am ready to start your project at once and will provide you 100% success work. I want to work honestly. I have sufficient experience on this kind of project as well as on complicated projects and have proven t Περισσότερα

$30 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Purple0rchids

After reading your project description for data entry I found a close match between my data entry skills and your needs. My data entry experience with different companies has prepared me to take more responsibility in Περισσότερα

$88 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
thiyazanqubati

my experience

$133 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
praneeththota2

A proposal has not yet been provided

$55 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0