Κλειστό

Search Email and Phone for sales and marketing person

Looking for someone to collect sales and marketing person email and phone for given list of 500 companies. I know personal phone number is not available, But Phone number can be a direct number, Which is given by company to that particular person. I need 2 contacts per company.

I need valid email, No Bogus or spam emails.

Deadline 4 Days. If anyone can submit 2 perfect sample rows, then i will hire that person.

Ικανότητες: Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Διαδικτυακή Έρευνα, Διαδικτυακή Αναζήτηση

Περισσότερα: buy targeted email list, infousa pricing, email marketing lists, sales genie, exact data reviews, exact data, free sales leads lists, free email lists for marketing, hire commission based sales marketing person compnay, looking company sales agent person freelance sales marketing, email marketing person email ids, required sales marketing person, sales marketing person required, looking company sales marketing, independent phone sales marketing, looking sales marketing person, sales marketing person, looking experienced sales marketing, search email phone, hire sales & marketing person for offset printing company

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 113 αξιολογήσεις ) Jodhpur, India

Ταυτότητα Εργασίας: #17394221

37 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $129 για αυτή τη δουλειά

Toperfection

Hey there, Please initiate a chat conversation so that we can share samples with you. Cheers Ankur

$166 USD σε 3 μέρες
(181 Αξιολογήσεις)
7.9
Anamika97

Hi, I can do this job efficiently, i have more than 10 years of experience in this field, Please give me a chance to work with you. Thx

$166 USD σε 3 μέρες
(261 Αξιολογήσεις)
6.8
afua23

I am ready with 2 rows of sample. I used linkedin sales navigator together with google to get the contact details you asked for. So you can be sure that the data is very correct and i will finish on your deadline in 4 Περισσότερα

$155 USD σε 4 μέρες
(51 Αξιολογήσεις)
6.5
sujonmax2

Dear sir, Greeting. I've extensive experience experts ready to start work now.I'll see the details of project its easy work for me. I'll do the work will be absolutely perfect and sound which can able to make you 1 Περισσότερα

$100 USD σε 4 μέρες
(148 Αξιολογήσεις)
6.5
Rajni0802

Hi, I can work out on this task of researching the provided 500 companies and collecting the sales and marketing contacts email and phone as instructed in project description

$217 USD σε 4 μέρες
(109 Αξιολογήσεις)
6.2
convertexpert

Hi, So you are looking for sales and marketing person that means CMO,Social media marketing person and digital marketing person right? I have very good data research experience Thais job is perfect for me. I can Περισσότερα

$200 USD σε 4 μέρες
(92 Αξιολογήσεις)
6.1
$30 USD σε 3 μέρες
(45 Αξιολογήσεις)
5.5
giddielawson

Hello, I am very capable and interested in working on this project. Kindly contact me over chat so I can work on a sample for you. Gideon.

$155 USD σε 4 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
5.1
$60 USD σε 2 μέρες
(24 Αξιολογήσεις)
4.8
$50 USD σε 3 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
4.0
eugene013

Hello, In this project, does any job title involving in sales are okay? I have gathered two samples as you requested. I've shared you a google spreadsheet with this sample, the 2 samples are highlighted in gree Περισσότερα

$133 USD σε 2 μέρες
(1 Κριτική)
3.7
orlandaleidie

Hard worker

$111 USD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.0
malleshmadhu79

Hello, I am interested to work on your project, As a freelancer I have experience of working for a Chinese e-commerce company in writing their product titles, descriptions and bullet points. Also, for a start-up comp Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.4
iamtahirmalik

Yes Sir i am ready for This you can try me ti hire and i wil do it, first we can try 2 sample rows then you can give me this project Thanks waiting for your message sir,,,,,,,,,,,,,,,,,

$30 USD σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.1
Lanreogundare

Hi, I'm interested in working on this project. I've got the necessary skills to help you scrape the marketing&sales contacts [login to view URL] contact me with detail&I'll show you how smart I can deliver

$155 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
0.8
$150 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
teodoraanicai

Hello. I did the sample work. Can you contact me to send you the SpreadSheet ? I can finish it in 4 days. I put your spreadsheet into a Drive: [login to view URL]!Aig7HYx1tBVWgRuCrFXFGBbs3aY4 Hope you will contac Περισσότερα

$194 USD σε 4 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
yogeshkurrey103

Work is my hard work and I will do my work very clearly and beautifully and will always be able to, you can trust me I have given my beautiful performance in many places and have done it in a timely fashion so that peo Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
santkha6

contact me Relevant Skills and Experience i have experience

$55 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
muaaz761547

Hi I read your requirements and I also find contact and email. And I have relevant experience and can get the work quick. kindly message me if you have any question regarding my service. Thanks

$122 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0