Κλειστό

Search Email and Phone for sales and marketing person

Looking for someone to collect sales and marketing person email and phone for given list of 500 companies. I know personal phone number is not available, But Phone number can be a direct number, Which is given by company to that particular person. I need 2 contacts per company.

I need valid email, No Bogus or spam emails.

Deadline 4 Days. If anyone can submit 2 perfect sample rows, then i will hire that person.

Ικανότητες: Εισαγωγή Δεδομένων, Excel, Διαδικτυακή Έρευνα, Διαδικτυακή Αναζήτηση

Περισσότερα: buy targeted email list, infousa pricing, email marketing lists, sales genie, exact data reviews, exact data, free sales leads lists, free email lists for marketing, hire commission based sales marketing person compnay, looking company sales agent person freelance sales marketing, email marketing person email ids, required sales marketing person, sales marketing person required, looking company sales marketing, independent phone sales marketing, looking sales marketing person, sales marketing person, looking experienced sales marketing, search email phone, hire sales & marketing person for offset printing company

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 81 αξιολογήσεις ) Jodhpur, India

Ταυτότητα Εργασίας: #17394221

40 freelancers are bidding on average $130 for this job

Toperfection

Hey there, Please initiate a chat conversation so that we can share samples with you. Cheers Ankur

$166 USD σε 3 μέρες
(170 Αξιολογήσεις)
7.8
afua23

I am ready with 2 rows of sample. I used linkedin sales navigator together with google to get the contact details you asked for. So you can be sure that the data is very correct and i will finish on your deadline in 4 Περισσότερα

$155 USD σε 4 μέρες
(48 Αξιολογήσεις)
6.5
Anamika97

Hi, I can do this job efficiently, i have more than 10 years of experience in this field, Please give me a chance to work with you. Thx

$166 USD σε 3 μέρες
(260 Αξιολογήσεις)
6.8
sujonmax2

Dear sir, Greeting. I've extensive experience experts ready to start work now.I'll see the details of project its easy work for me. I'll do the work will be absolutely perfect and sound which can able to make you 1 Περισσότερα

$100 USD σε 4 μέρες
(140 Αξιολογήσεις)
6.3
Rajni0802

Hi, I can work out on this task of researching the provided 500 companies and collecting the sales and marketing contacts email and phone as instructed in project description

$217 USD σε 4 μέρες
(105 Αξιολογήσεις)
6.1
convertexpert

Hi, So you are looking for sales and marketing person that means CMO,Social media marketing person and digital marketing person right? I have very good data research experience Thais job is perfect for me. I can Περισσότερα

$200 USD σε 4 μέρες
(72 Αξιολογήσεις)
5.7
$30 USD σε 3 μέρες
(41 Αξιολογήσεις)
5.4
giddielawson

Hello, I am very capable and interested in working on this project. Kindly contact me over chat so I can work on a sample for you. Gideon.

$155 USD σε 4 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
5.0
$60 USD σε 2 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.4
$50 USD σε 3 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.6
sumonahmed1122

Hi! Dear Honorable Client Greetings from me!! I am ready to start right now . I have real experience like this field. I can assure you that I will provide you high level of satisfaction and support to gain your conf Περισσότερα

$166 USD σε 3 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
2.3
malleshmadhu79

Hello, I am interested to work on your project, As a freelancer I have experience of working for a Chinese e-commerce company in writing their product titles, descriptions and bullet points. Also, for a start-up comp Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.4
iamtahirmalik

Yes Sir i am ready for This you can try me ti hire and i wil do it, first we can try 2 sample rows then you can give me this project Thanks waiting for your message sir,,,,,,,,,,,,,,,,,

$30 USD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.9
Lanreogundare

Hi, I'm interested in working on this project. I've got the necessary skills to help you scrape the marketing&sales contacts [login to view URL] contact me with detail&I'll show you how smart I can deliver

$155 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
0.8
manasikamra

Hi, I would like to be part of your team. Accurate, fast keying skills and sound knowledge of computer applications. Proven ability to collect and manage information efficiently and accurately. Excellent written a Περισσότερα

$155 USD σε 4 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
orlandaleidie

Hard worker

$111 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
gauthams33

Dear Hiring Manager, Hope you’re doing good! I'm well clear on the task by reading the given description. We can perform online research and get the contact details of your target sales and marketing leads as per Περισσότερα

$222 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ykgnrkkblt

Hi, Though I’m new on freelancer BUT not to the work. I have gone through your requirement of Searching Email and Phone for sales and marketing person from a list of 500 entities. I have acquired an experience Περισσότερα

$166 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
muaaz761547

Hi I read your requirements and I also find contact and email. And I have relevant experience and can get the work quick. kindly message me if you have any question regarding my service. Thanks

$122 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
santkha6

contact me Relevant Skills and Experience i have experience

$55 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0