Κλειστό

Request for quotations to provide bespoke R scripts for statistical data analyses

The R scripts are required to undertake univariate exploratory statistical data analyses and output visual presentations of data (numerical and spatial):

1. Charting and plotting of numerical and categorical data to produce: scatter plots; line plots; histograms; time-series plots (Shewhart or x charts); cumulative frequency plots; probability plots, Q-Q plots, combination histogram and cumulative frequency plots, box-and-whisker plots (Tukey boxplots); combination histogram, cumulative frequency and boxplots. Transformed to bases Log-10, Log-ln and non-transformed varieties of all such plots will be required.

2. Summary statistic outputs including estimation fits in the absence of data and to handle non-detects and missing values.

3. Analysis of variance (two way nested).

4. Univariate exploratory data analysis plots, describing analyte range data by categories.

5. Proportional and coloured symbol maps based on simple XY coordinate systems (Irish Transverse Mercator and Irish National Grid national projections).

Ικανότητες: Excel, Γλώσσα Προγραμματισμού R, SPSS Στατιστική , Στατιστική Ανάλυση, Στατιστικά

Περισσότερα: stplanr r package, package stplanr, stplanr, road network analysis in r, stplanr examples, routing in r, stplanr github, route analysis in r, data processing, python, academic writing, accounting, mathematics, data mining, financial research, database programming, big data, statistics, business analysis, market research

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Dublin, Ireland

Ταυτότητα Εργασίας: #17903292

21 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο €8182 για αυτή τη δουλειά

Eagles90

Dear Client, We are interested in your project and ready to go for it. We are experienced in Python, R, Machine Learning, Statistical analyses, data visualization and spark. So we are ready to discuss. And wil Περισσότερα

€9998 EUR σε 45 μέρες
(112 Αξιολογήσεις)
7.5
schoudhary1553

This is Vibrant Webtech and I was glad to see that you're looking for help for project Request for quotations to provide bespoke R scripts for statistical data analyses. I've delivered more than 400 + projects in the Περισσότερα

€10000 EUR σε 30 μέρες
(277 Αξιολογήσεις)
7.6
zekovicm

Hi there,I am Miljan,R programming expert from Bosnia & Herzegovina,Europe. I have carefully gone through with your requirements and I would like to help you with this job ! I can start immediately and finish it withi Περισσότερα

€8823 EUR σε 10 μέρες
(78 Αξιολογήσεις)
6.8
sumbali

I'm an Engineer in Statistics and Applied Economics, i've got many skills and expertise that will allow me achieving perfectly all the projects and assignments because my priority is your satisfaction I am a master of Περισσότερα

€9411 EUR σε 3 μέρες
(130 Αξιολογήσεις)
6.4
blakehamm

With 2+ years as a statistician and piloting of successful econometric projects in R, I am an ideal candidate. I have experience with a variety of packages and data formats including univariate exploratory analysis and Περισσότερα

€9500 EUR σε 30 μέρες
(21 Αξιολογήσεις)
6.0
aki003iitr

My profile is as follows:- 4 years of experience in data science,machine learning and artificial intelligence solving complex problems - Proficient in R, Python, SQL,Matlab ; Hands on experience with VBA & Tableau Περισσότερα

€5000 EUR σε 20 μέρες
(43 Αξιολογήσεις)
6.0
mohamedrdait

Hello I am an engineer in operational research and decision support I master R programming / python also I master statistis, datamining classification clustring (supervised and unsupervised) kmeans knn times seri Περισσότερα

€8333 EUR σε 30 μέρες
(47 Αξιολογήσεις)
5.5
raheelakhurshid

A professional statistical analyst seeking opportunity to provide highest quality services in the following areas of Statistics and Econometric. Looking for outstanding opportunities to apply my academic credentials co Περισσότερα

€8333 EUR σε 10 μέρες
(65 Αξιολογήσεις)
5.6
Piao217

I am an MSc majored in mathematics. (Probability and Statistics in detail) I have have rich experience in statistical data analysis using R. I can help you get insights on the data you described. Let us discuss in m Περισσότερα

€8823 EUR σε 30 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
5.0
iamajayjadhav

Hello, Greetings of the day.!! Your project attracted my attention at first glance, because I've really rich experience in Machine Learning with R (R studion) and Python Programming. I am having 7+ years of Περισσότερα

€8333 EUR σε 30 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
4.4
VirtualBrainInc

Hello, I have briefly read the description on R scripts for statistical data analyses project , and I can deliver as per the requirements however I need us to discuss for more clarity on the details, deadline and budge Περισσότερα

€5000 EUR σε 30 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.5
general985

Hello sir. I'm excited about your project, because I've really rich experience in R & Statistics Programming. I've developed many projects similar to yours and excellent skills. If you award me, I'll provide wonderf Περισσότερα

€5000 EUR σε 30 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.0
Colaninfotech

## Expertise in the R with Statistical Computing application ## Hello there, Thanks for sharing the specification document. We will share this document with our internal R programmers and Data scientist to bring Περισσότερα

€8333 EUR σε 45 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
naishodayo

Hi,dear. I am very interested in your project - 'Request for quotations to provide bespoke R scripts for statistical data analyses'. I've already done this kind of project before. I'm a professional programmer with 12 Περισσότερα

€8333 EUR σε 42 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
avto35217

Hi,sir, I'm sure that I can be a excellent candidate for your project. Please contact me, so that we can discuss more over chat. I value my credits from clients. Thank you for your reading. I have worked for a long ti Περισσότερα

€8333 EUR σε 42 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
datapredict

I am a bioinformatician/statistician at Karolinska Institutet. I use R on daily basis. I developed a number of methods in R for other people to use, so I not only know R but I know how to prepare the code so others can Περισσότερα

€5000 EUR σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
psdhillon

Introducing DataToBiz: For smart and premium data insights, allow us to help you revolutionise your business. We feel that along with DataToBiz, you would be better informed at the right times to what steps to take. Περισσότερα

€8333 EUR σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
vrickson

Hi, We are having one of the best team in India to design & develop software applications, web & mobile app , BIG DATA / DATA WARE HOUSING , ERP / SAP , CRM / BOT ( Python ), GPS device & GPS Tracking etc. Our da Περισσότερα

€10277 EUR σε 75 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
srzicanja

During my studies I was doing and internship at financial firm where I have done mostly financial analysis and optimisation processes using software R. I am also proficient in excel ( macros) and Matlab.

€6666 EUR σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
InflectionPoint

We are a team of Data Scientists with PhDs and Masters in Statistics, Mathematics and Computational Analytics. We would be happy to help you.

€10000 EUR σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0