Ολοκληρωμένο

Predictive Modelling Report

Know how to use IBM SPSS Modeller (18.0). Use the Var. File source node to read the dataset into the Modeler. Must know if task is descriptive, predictive or prescriptive analytics task. Write the concept of k-fold cross-validation in predictive modeling and explain when such a paradigm should be applied/. construct a Logistic Regression model with the input selection method. Construct a CHAID decision tree model using the same [url removed, login to view] and contrast the characteristics of the CHAID decision tree model with the Logistic Regression model. Repeat the modeling task using the C&RT node in the Modeler

Ικανότητες: Excel, Συγγραφή Αναφοράς, SPSS Στατιστική , Στατιστική Ανάλυση, Στατιστικά

Περισσότερα: Java\ , \ Predictive Modelling\ , sas, predictive modelling, use cross product to find area of triangle, how to build a predictive model in excel, how to build a predictive model in r, introduction to predictive modeling with examples, predictive modeling algorithms, what is predictive modeling, predictive modeling techniques, types of predictive models, statistical model building steps, spss, statistics, spss statistics, statistical analysis, open crystal report using input windows application, compare contrast mba report, Predictive modelling, use exif file source code, javascript input field uppercase cross browser

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 13 αξιολογήσεις ) singapore, Singapore

Ταυτότητα Εργασίας: #16228678

Ανατέθηκε στον:

mulwal

Hi, I am good in SPSS modeller and can help complete your Predictive Modelling Report. Kindly message me so as to discuss further on the [login to view URL]

$155 SGD σε 3 μέρες
(78 Αξιολογήσεις)
5.9
tgarcialeon

I hold a doctorate in statistics and I have working in this area for many years. Specially using statistical software as SPSS Modeler, SPSS statistics, Minitab, Matlab and others.

$55 SGD σε 6 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.1

17 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $148 για αυτή τη δουλειά

topacademics

Know how to use IBM SPSS Modeller (18.0). Use the Var. File source node to read the dataset into the Modeler.

$200 SGD σε 7 μέρες
(408 Αξιολογήσεις)
7.8
spssguru

Good day I am an IBM Certified expert for SPSS Modeler and have vast experience in the use of the system as well as statistics in general. Send a message to discuss further.

$250 SGD σε 3 μέρες
(53 Αξιολογήσεις)
6.1
suyashdhoot

Hi I am a very experienced statistician and academic writer. I have completed several PhD level thesis projects involving advanced statistical analysis of data. I have worked with data from several companies and have d Περισσότερα

$250 SGD σε 3 μέρες
(89 Αξιολογήσεις)
6.4
mzdesmag

Hello, I have read the details of project and i will complete it perfectly. Kindly check my profile for reviews on my past work

$111 SGD σε 1 μέρα
(24 Αξιολογήσεις)
4.5
eldadshericks

Hi there, I am an expert SPSS statistician and would gladly accept your offer for this project. My professionalism is unmatched and thus you should expect nothing but the best. Please consider me, regards.

$250 SGD σε 2 μέρες
(24 Αξιολογήσεις)
4.3
NeetuSinghal

Hi, I have 9 yrs of experience in data analytics with [login to view URL] in operational Research Technique - Predictive modeling, Machine Learning, Customer Analytics Tools - Python, SAS, SPSS and R Programming Please Περισσότερα

$172 SGD σε 5 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
3.5
sixpl

Hello, I have done my Bachelors in Computer Science Engineering and MBA in Marketing. I can complete your academic assignment on time. I have completed 1200+ assignments in marketing, entrepreneurship, strategy, hu Περισσότερα

$66 SGD σε 3 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.2
dinhfreedom

--Very Nice Job. Professional SPSS Statistics, Statistical Analysis, Statistics expert. Best result in time----- [login to view URL] I read your description very carefully. I am very interesting for your project because I h Περισσότερα

$155 SGD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.3
cannywriter

Predictive Modelling Report Predictive Modelling Report Excel, Report Writing, SPSS Statistics, Statistical Analysis, Statistics Excel, Report Writing, SPSS Statistics, Statistical Analysis, Statistics

$51 SGD σε 3 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
3.4
FiveStars5

I am here to help you for the project of Predictive Modelling Report .after discussing the complete details i will give you best budget and fastest deadline to complete the p Περισσότερα

$122 SGD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.1
MilaDavies

Hi! How is your day going on? Regarding this report, Can you please explain the topic a little more? It looks fine, but if there’s any specific set of guideline, please share it with me. Even an outline could help me t Περισσότερα

$155 SGD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
1.0
AllenJennings

"Hi Reports need structure so that the material they contain can be approached in a logical and coherent order. This eye for consistency makes it possible for me to write reports so readers can come to the correct Περισσότερα

$100 SGD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
alisiddique123

I have assisted clients with SPSS and statistical analysis. I can complete the job inside a day. I hope I am considered. Thank you.

$100 SGD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
0.0
AsimAli88

I am expert and qualified in SPSS. I know very well how to use predictive modeling and have related experience of data analysis.

$100 SGD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.9
$222 SGD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0