Κλειστό

Powerapp Estimator to Replace MS Excel Workbook

I have a basic worksheet that I use to estimate estate taxes. I want to duplicate the function of the Worksheet with an App for tablet use. There are six cells to input data assumptions (dollar amounts and percentages). The results of the calculations produce two tables and one graph.

The Excel version is attached.

Ικανότητες: Excel, Microsoft Office

Περισσότερα: Create MS Excel workbook, Macro Visual basic pada ms.Excel, visual basic create excel workbook, powerapps templates download, powerapps function reference, powerapps samples, microsoft powerapps timesheet, powerapps inventory, powerapps service desk template, powerapps inventory management template, power app templates, visual basic ms excel, convert excel workbook visual basic application, upload excel workbook turbolister, convert excel workbook visual basic, data excel workbook master workbook using vba, excel sum visual basic, copying cell excel using visual basic, convert excel workbook standalone, convert excel workbook stand alone application

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) United States

Ταυτότητα Εργασίας: #16046752

17 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $413 για αυτή τη δουλειά

schoudhary1553

Greeting, I have understood your Powerapp Estimator to Replace MS Excel Workbook task and can do it with your 100% satisfaction. Please ping me for more discussion. I have more than 5 years of experience in Exc Περισσότερα

$400 USD σε 5 μέρες
(208 Αξιολογήσεις)
7.2
Beacon09

Hi I have checked the spreadsheet. Some questions: Would you require the App to work offline? Which OS you want your App to work on? Android or iOS? Are you ok with having this created as a web application (t Περισσότερα

$560 USD σε 12 μέρες
(49 Αξιολογήσεις)
6.2
$250 USD σε 10 μέρες
(79 Αξιολογήσεις)
5.3
whitehorsetechn

Greeting, I have understood your Powerapp Estimator to Replace MS Excel Workbook task and can do it with your 100% satisfaction. Please ping me for more discussion. I have more than 5 years of experience in Exce Περισσότερα

$300 USD σε 5 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
4.1
polarjin2017

................................................................................................................................................................

$250 USD σε 1 μέρα
(12 Αξιολογήσεις)
4.5
yh2013

I worked with project based on Android for Tablet, I have the required experience for your [login to view URL] could include connection to remote server for database.

$250 USD σε 15 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
3.6
FerriSoft1

Hi, I like this project! You have 6 days to choose a candidate. If you give me a GO word via chat, and give me 2 days, I'll start this project today, I'll be giving you feedback report every 2-3 hours. You dont h Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
2.1
rayyankabir

Small Tax calculator based on certain inputs. Using Microsoft Power App you can fulfill your needs. I have made a few Power Apps before so it would be simple and quick I think.

$300 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
0.6
irianakterrabu12

hi, i read though your decipition and highly agree to work with you on this project. i can do this job very properly. i have more then 2 years experience about this project. i am highly interest for this project.

$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sanjidajess

I read your project description. I'm understanding your requirement for this job. I've more than 3 years experience in related field. I've experienced in Data entry, Internet Research, PDF conversation, Social Media Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
multiwaygraphic

A proposal has not yet been provided

$250 USD σε 0 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$555 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
azherhassan

i have 5 year experience in microsoft office and web development and i am also microsoft certifiend trainer

$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$333 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
saifabdelhamid1

i can make this project easly .. i can agree with this job for minimum salary cause i need to upgrade my profile . thank you

$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mariasiriabaraz

A proposal has not yet been provided

$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
lukasheek88

Hello, maybe would you like to create script in PHP ? Script will be showed and work on all mobile devices. Script will be started from url adres. Example: [login to view URL] Please contact with m Περισσότερα

$250 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0