Ακυρώθηκε

Needed an expert in Ms Exce VBA Macro

6 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $59 για αυτή τη δουλειά

jaylancer43

Hello Sir, I am a full time freelancer and can work dedicated on this till completion. My name is Jay and I'm an Expert Excel and VBA programmer on freelancer.com and have been featured by the freelancer community ( Περισσότερα

$50 SGD σε 0 μέρες
(623 Αξιολογήσεις)
8.3
mail2vimalarora

Hello, I am ready to discuss project with you. Being experienced in working on several excel vba projects, I can help you in getting your task done quickly and efficiently. Since specific requirement is not given i Περισσότερα

$50 SGD σε 1 μέρα
(59 Αξιολογήσεις)
5.3
citijayamala

1. I am an expert in Excel, Excel formulas, and all excel functions, macros, lookup, pivot tables and charts. 2. Have done many projects in Excel, created many dashboards, and Business intelligence tool for forex mar Περισσότερα

$100 SGD σε 3 μέρες
(55 Αξιολογήσεις)
5.4
prasannjeetp

Hi, I am an Excel Expert with very good knowledge of VBA. I can do this task of creating power point and word documents. Please come on chat for more details. Thank you Awaiting your response.

$50 SGD σε 3 μέρες
(34 Αξιολογήσεις)
4.1
goree

Hi Sir. I am an programmer having experience of more than 24 years in desktop application development,Convert Data To Excel. I am experienced in delphi , mysql, mssql server,access. I am also expert in database ad Περισσότερα

$56 SGD σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.1
ferdaus118

Hi there, I've over 5 years experienced in Data entry. I'm expert in MS-Office and Excel VBA. I'm interested to your project. Looking forward to hired by you. Thanks

$50 SGD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
0.4