Ολοκληρωμένο

Need A Excel Expert

I need is a VBA function, with the following structure:

Function GetFirstEmailAddress (FullName) As String

This function return the first email address (Email 1) of a Contact in Outlook

The contact is defined by the “FullName”, which must be identical with the field “FullName” in the Contact Data.

(Your Code here)

GetFirstEmailAddress = TheEmailAddress

End Function

I will call this function from another function in my Excel macro. The macro itself will be called by a button.

I need also the code which must be placed on top of the macro, in order to get access to the data in Outlook.

I’ll have that Excel Sheet, with the macro. You’ll then simply have to implement the function.

Ικανότητες: Excel, Excel Macros, Excel VBA, Microsoft Outlook

Περισσότερα: i need a excel spreedsheet prepared, i need a facebook expert uk, i need a lightroom expert in the uk, excel experts online help, excel expert salary, excel freelancers, freelance excel expert, excel expert online chat, excel experts forum, excel programmers for hire, freelance excel jobs from home, sql, excel, i need a numbers expert, i need a photoshop expert, i need a wamp expert, i need a wordpress expert, i need an excel expert to come to my office, i need an excel expert to organize some data for me i need to combine a long list of 1000 items into model units etc this is a s, i need an excel expert

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 6 αξιολογήσεις ) Ghaziabad, India

Ταυτότητα Εργασίας: #15109742

Ανατέθηκε στον:

francoSANNAN

The code is Almost Ready, just need modification to your requirement. Relevant Skills and Experience Part of my daily Task Proposed Milestones ₹7777 INR - Completing and Testing h

₹6666 INR σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.6

25 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο ₹6728 για αυτή τη δουλειά

cgullapalli

Hi, I am good at Excel vba. Looking forward to work on this project. Please provide me the details further to get the scope of work. Relevant Skills and Experience Excel vba, outlook. Proposed Milestones ₹5000 INR Περισσότερα

₹5000 INR σε 2 μέρες
(720 Αξιολογήσεις)
7.7
schoudhary1553

Greetings sir, i can help you with your Excel Macros and your 100% satisfaction is assured if you allow me to serve. I can do this task as per your requirement Relevant Skills and Experience I have more than 5 years Περισσότερα

₹9000 INR σε 3 μέρες
(248 Αξιολογήσεις)
7.5
vlayausa

Hello, I am proficient with VBA, and I mostly did projects for VBA for Excel. But I am sure I will be able to solve this Outlook problem you have. Relevant Skills and Experience You can check my profile and see a lot Περισσότερα

₹12234 INR σε 3 μέρες
(122 Αξιολογήσεις)
5.7
abhinovpankaj

I have been working as freelancer since last ~ 5 years,prior to this was working with a MNC as an Sr. Software Professional. Relevant Skills and Experience Below are some key areas of my skills: -- VBA and Excel,Wor Περισσότερα

₹6666 INR σε 3 μέρες
(45 Αξιολογήσεις)
5.4
₹6000 INR σε 2 μέρες
(56 Αξιολογήσεις)
5.6
zu02

Hi, I can code that function getting first Email address of a Contact in Outlook. Relevant Skills and Experience Excel, vba, ado, sql Proposed Milestones ₹12345 INR - default

₹12345 INR σε 3 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
5.3
aubrey03

A proposal has not yet been provided

₹6600 INR σε 3 μέρες
(32 Αξιολογήσεις)
5.0
vmadhavan15

I have done this for the same project for some other fellow. you can ping me if you want to see the video Relevant Skills and Experience VBA Proposed Milestones ₹8333.33 INR - final payment

₹8333 INR σε 3 μέρες
(25 Αξιολογήσεις)
4.9
AhmedHassan1122

Excel VBA Expert Relevant Skills and Experience Excel VBA Expert Proposed Milestones ₹1750 INR - Full Price

₹1750 INR σε 0 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
4.5
cyash61

We are an analytics consulting firm based in Mumbai. We will have an analyst and a lead assigned to the project and the delivery shall go through 2 step reviews. [login to view URL] Relevant Skills and Experience 6 Περισσότερα

₹10000 INR σε 7 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
4.3
₹7777 INR σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.8
vano101

A proposal has not yet been provided

₹2605 INR σε 3 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
4.0
ReneRondon

Hello. I bid for this project because I'm an Accountant with lot of experience in MS Excel and VBA programming Habilidades y experiencia relevante I guarantee you an accurate job, full functionality and fast delivery, Περισσότερα

₹5000 INR σε 1 μέρα
(11 Αξιολογήσεις)
2.8
Jagannathpatra90

Ready for the assignment. I'm doing this kind of work since 2010. I believe that this work best suits me and I meet your expectations with quality and on-time delivery. Relevant Skills and Experience Excel, VBA, Macro Περισσότερα

₹1500 INR σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
1.0
hiren9901

Hello I accept you challenge. Give me chance

₹6600 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mahmoudkaseemeg

+4 years exp. in Excel ,vba , macro

₹7700 INR σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mshipkaliev

Hello, I have 10+ years experience with VBA . Regards Relevant Skills and Experience Hello, I have 10+ years experience with VBA . Regards

₹1750 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mowachira77

A proposal has not yet been provided

₹7777 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹7777 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
maxmucks

Ill deliver in time Relevant Skills and Experience Excel Proposed Milestones ₹10000 INR - Full package

₹10000 INR σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0