Κλειστό

Microsoft Excel Expert Needed

78 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $86 για αυτή τη δουλειά

schoudhary1553

Hello, I can help you with your project - Microsoft Excel Expert Needed I have gone through your job posting and become very much interested to work with you. I am an expert in this field. I have already completed s Περισσότερα

$120 USD σε 1 μέρα
(369 Αξιολογήσεις)
8.0
nvchien94

Hello there, I am an Excel expert and I can do this one for you. It is quite basis I think. Please contact, we can start now, Thank you.

$50 USD σε 1 μέρα
(185 Αξιολογήσεις)
6.3
younus15

Hello there. I checked your project description (excel expert). I can do your project in less than 24 hours according to your description with full delivery and without error. I would also complete your project with th Περισσότερα

$100 USD σε 2 μέρες
(142 Αξιολογήσεις)
6.2
AnowarRatul

$30 Only ---- In just 2 Hours ----- Excel VBA Macro Coding, Formula Generation and Automation Process Expert ------ Please message me to discuss more.

$30 USD σε 1 μέρα
(96 Αξιολογήσεις)
5.2
shahinrahimi

Hi I can help you with functions to automatically calculate sum, average, ranking, etc. I have rich experience in VBA-Macro(Excel, Powerpoint, Word, Web scrapping, API, ....), and I do my best to save your time and poc Περισσότερα

$45 USD σε 1 μέρα
(51 Αξιολογήσεις)
5.2
imfarrukh47

Hi, I am a qualified Microsoft office specialist (Excel Master) and have core expertise in excel on freelance market place. I am[ providing my services in excel for more than 1 year. Check my profile for my portfolio. Περισσότερα

$60 USD σε 1 μέρα
(15 Αξιολογήσεις)
5.0
IgeS

Hi there, Do you need an excel template with a nested Excel in-built functions that compute statistical quantitative data like average, percentile and ranking? I can create you an efficient worksheet for it (No VBA). Περισσότερα

$120 USD σε 3 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
4.8
sdroberts

Hello I would be happy to help with your excel issue. My name is Steve, I have worked with excel/vba for over 10 years for a global financial services company. In that time I became the local lead for all excel/vba b Περισσότερα

$100 USD σε 1 μέρα
(8 Αξιολογήσεις)
3.9
yhleow

Hi I have 5 years of experience working in bank as a financial analyst, dealing with VBA macros and excel templates on a daily basis. I will be able to assist you on this project. Please contact me for more information Περισσότερα

$35 USD σε 1 μέρα
(10 Αξιολογήσεις)
4.0
MonisZafar

Hello, I've read your project requirements thoroughly. It's quite an easy task and I can achieve this using a VBA script. It will be quick and accurate. If interested, we can discuss this further on chat.

$80 USD σε 1 μέρα
(13 Αξιολογήσεις)
4.2
Aragornsan

Hi there, I am an accountant from South Africa and I have extensive Excel and MSOffice experience. I specialise in excel report design, but can do most tasks needed in excel. I have a solid understanding of accounting Περισσότερα

$150 USD σε 7 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
4.0
habalghost22

Hi , I am an MBA professional having 4yrs of experience in Analytics, Advanced Excel, VBA, Python and Tableau. I have done ample amount of work in excel and VBA and I could show some examples of it. I can do the calcul Περισσότερα

$40 USD σε 1 μέρα
(9 Αξιολογήσεις)
3.5
chukuaile1

Dear client, I sincerely profiled this project of excel math expert since it is among my major fields of expertise and my preferred area that I always cover comprehensively to meet client expectations and give outstand Περισσότερα

$140 USD σε 7 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
3.2
dvdalon

Hello. You listed functions are all basic ones on Excel. SO send me the spreadsheet and I will add the functions that you need.

$40 USD σε 7 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.9
Anabeb24

Hello, I am highly interested in your project. I am a passionate Data curator. I have 8 years of experience in data management. I can help you with this project. I am expert in excel, ms word can edit images and I can Περισσότερα

$55 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
1.4
omargaml999

Hi sir, I can start working on your project ASAP and finish it in the next couple of hours. I am very accurate and precise as I am experienced in this type of projects. Looking forward to work with you

$30 USD σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
1.5
Enganas1989

My Skills: Expert in Matlab. Expert in Microsoft office specially in excel. Expert in Degsilent. Good in Multisim. Arabic: Mother tongue. English: Modest user (IELTS). My Projects: 1- Short term Load forecast using N Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
1.2
sfashah96

I am new freelancer as a computer system engineer and want to some easy work to gain more experience in performing logical task specially programming task.

$50 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
prathampal1372

It's easy

$61 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
saliaan

Hello I have a great experience in excel and VBA. I read your job description and I can do this for you. experienced in creating complex formulas, array formulas, data validation, solver, pivot tables, macros and VBA. Περισσότερα

$100 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0