Ολοκληρωμένο

Lookup DKEFS

MS ACCESS form to look up data based on input criteria and select a from Excel Spreadsheet

Need to input an age (fields at top of excel by age) and raw score (unique for each age) to produce a scaled score (first field is scaled score).

Ικανότητες: Εισαγωγή Δεδομένων, Επεξεργασία Δεδομένων, Excel, Microsoft Access, Visual Basic

Περισσότερα: q interactive pricing, q interactive login, q interactive tests, q interactive app, q interactive ipad setup, q interactive ipads not connecting, pearson q global login, q interactive troubleshooting, access scrape excel database spreadsheet, google spreadsheet filter unique, send data html form excel spreadsheet, ms word form field excel, ms access form opens scrolled, ms access form field disable data scrolling, ms access form disable scrollbar, ms access form creator, ms access form creation data entry modification, ms access form calendar booking, ms access form, migrate ms access form

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 13 αξιολογήσεις ) elgin, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #15474689

Ανατέθηκε στον:

mikhailkozalski

I can sure about my price and the deadline. So this will be base of our long term relationships..... Relevant Skills and Experience visual basic Proposed Milestones $166 USD - 1

$166 USD σε 3 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.3
someka

Is there any specific reason you want an Access form? If you just want to analyze your data in Excel, I can write the necessary formulas (and also create forms via VBA) Just an idea :) Relevant Skills and Experience Περισσότερα

$85 USD σε 5 μέρες
(149 Αξιολογήσεις)
7.1

14 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $119 για αυτή τη δουλειά

zu02

Hi, I can code your Access/ with Excel automation. Relevant Skills and Experience ms Access/Excel/VB programmer since Ms Office 97 released Proposed Milestones $155 USD - default

$155 USD σε 3 μέρες
(45 Αξιολογήσεις)
6.0
AndrejStastny

Hello, I am a MS Access and EXCEL expert. Relevant Skills and Experience MS Access, MS Excel Proposed Milestones $50 USD - Inital $200 USD - Final Is this for office which version?

$222 USD σε 3 μέρες
(21 Αξιολογήσεις)
5.0
$100 USD σε 3 μέρες
(24 Αξιολογήσεις)
4.8
cjie

Hi there - My name is Ehijie. I’ve read your project brief and can see that you’d like do data entry. I have over 2 years’ experience data entry and web research. I am highly qualified for this project and would like Περισσότερα

$50 USD σε 3 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
4.3
MaryumAkhter1

i can develop this for you Relevant Skills and Experience i have an experience of 1.5-2 years in this field Proposed Milestones $200 USD - 1

$200 USD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.8
$39 USD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
0.8
$35 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
jemeeja

Hi I seen your project and read its details. I am fully expert this project. I want to do lowest budget. thanks. Relevant Skills and Experience Data Entry, Data Processing, Excel, Microsoft Access, Visual Basic Propo Περισσότερα

$61 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$88 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
GoodLuck7777

Hello. I Checked your Attachment. I am an expert in this field. I have already completed several projects like [login to view URL] waiting for your response to start the project . Many Thanks Relevant Skills and Experience D Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
iamrahuljain

Let's Work Together... Stay tuned, I'm still working on this proposal.

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sompaloffical

A proposal has not yet been provided

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0