Ολοκληρωμένο

Lookup DKEFS

Ανατέθηκε στον:

mikhailkozalski

I can sure about my price and the deadline. So this will be base of our long term relationships..... Relevant Skills and Experience visual basic Proposed Milestones $166 USD - 1

$166 USD σε 3 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.3
someka

Is there any specific reason you want an Access form? If you just want to analyze your data in Excel, I can write the necessary formulas (and also create forms via VBA) Just an idea :) Relevant Skills and Experience Περισσότερα

$85 USD σε 5 μέρες
(149 Αξιολογήσεις)
7.1

14 freelancers are bidding on average $119 for this job

zu02

Hi, I can code your Access/ with Excel automation. Relevant Skills and Experience ms Access/Excel/VB programmer since Ms Office 97 released Proposed Milestones $155 USD - default

$155 USD σε 3 μέρες
(45 Αξιολογήσεις)
6.0
AndrejStastny

Hello, I am a MS Access and EXCEL expert. Relevant Skills and Experience MS Access, MS Excel Proposed Milestones $50 USD - Inital $200 USD - Final Is this for office which version?

$222 USD σε 3 μέρες
(21 Αξιολογήσεις)
5.0
$100 USD σε 3 μέρες
(24 Αξιολογήσεις)
4.8
cjie

Hi there - My name is Ehijie. I’ve read your project brief and can see that you’d like do data entry. I have over 2 years’ experience data entry and web research. I am highly qualified for this project and would like Περισσότερα

$50 USD σε 3 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
4.3
MaryumAkhter1

i can develop this for you Relevant Skills and Experience i have an experience of 1.5-2 years in this field Proposed Milestones $200 USD - 1

$200 USD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.8
$39 USD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
0.8
$35 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
jemeeja

Hi I seen your project and read its details. I am fully expert this project. I want to do lowest budget. thanks. Relevant Skills and Experience Data Entry, Data Processing, Excel, Microsoft Access, Visual Basic Propo Περισσότερα

$61 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$88 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
GoodLuck7777

Hello. I Checked your Attachment. I am an expert in this field. I have already completed several projects like [login to view URL] waiting for your response to start the project . Many Thanks Relevant Skills and Experience D Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
iamrahuljain

Let's Work Together... Stay tuned, I'm still working on this proposal.

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sompaloffical

A proposal has not yet been provided

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0