Ακυρώθηκε

Hire a Data Entry Clerk

20 freelancers are bidding on average $15 for this job

$10 USD σε 0 μέρες
(92 Αξιολογήσεις)
6.5
Verz1Lka

I'm web-scraping expert with 5 years of experience and i have 500+ finished projects (ecommerce, directory listing, etc...) I can export data into any format (csv, json) or database (mysql, mongo) I use python languag Περισσότερα

$16 USD σε 40 μέρες
(103 Αξιολογήσεις)
6.5
andriphone0

Hello, Please refer to your PM, I Will provide a sample for you to prove Our ability before awarding, I will follow all instructions Relevant Skills and Experience Web Research, lead generation, data entry, data min Περισσότερα

$15 USD σε 40 μέρες
(62 Αξιολογήσεις)
5.5
springdragon43m

I am confident that I can help you surely because i have good experience with this kind of project development before. I can start immediately. Let's discuss in detail Looking forward to hear from you Stay tuned, I'm Περισσότερα

$15 USD σε 40 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
5.0
maciekjanowski5

Hello I am a python developer and specialize in web scraping. I can do this under 2-3 days. If you decide to award me this project I will send you a sample file for you to review after few hours. Relevant Skills and Περισσότερα

$40 USD σε 40 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
4.3
kamruzzaman36

Dear client, I have understood your project and I hope I seriously complete your jobs.I can make anything you want, if you can describe exactly what you want, Relevant Skills and Experience Data Entry, Data Mining, E Περισσότερα

$10 USD σε 1 μέρα
(22 Αξιολογήσεις)
3.3
DataSoftExpertiS

Hi, I'm an enthusiastic and professional data entry specialist. I'm quick to grasp new ideas and concepts and to develop creative solutions to problems. Relevant Skills and Experience Accurate, fast keying skills and Περισσότερα

$15 USD σε 40 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.6
$10 USD σε 2 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
1.4
$15 USD σε 0 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.2
HaseebKhalidCh

Hello, I will be delighted to help you gather the correct and accurate information as per the requirements in the sheet attached. Relevant Skills and Experience I have expertise in MS Excel and it wont be an issue f Περισσότερα

$10 USD σε 0 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
1.0
DesignExpert7

Dear Sir I am new but I have 2 years experience about excel, data entry & typing Please give me the job. I promise I will do the best service from others. Thank You Relevant Skills and Experience Data Entry, Data Περισσότερα

$10 USD σε 40 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
0.4
$15 USD σε 40 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Writeristic

I can do it. And I also have a premium account in Spotify. Relevant Skills and Experience . Proposed Milestones $15 USD - . .

$15 USD σε 40 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
FrLanceFr

A proposal has not yet been provided

$15 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sosgroup

A proposal has not yet been provided

$10 USD σε 0 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$15 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mirzamyahya

A proposal has not yet been provided

$15 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
joydeepsahisna

I am experienced in this field. I can do it. I always work hard to produce the highest quality, timeless work . I guarantee you the highest quality of work I will provide. Thank You Relevant Skills and Experience Rele Περισσότερα

$15 USD σε 40 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Aalip

A proposal has not yet been provided

$15 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$15 USD σε 40 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0