Κλειστό

Get Data from JIRA API to EXCEL (VBA)

I need a VBA Script which fetchs data from Jira API.

Example:

[url removed, login to view]

So the process would be

1) Import Data from Jira via API (Json or XML)

2) Insert data in Excel

Ικανότητες: Excel, Visual Basic για Εφαρμογές

Περισσότερα: vba get web page data, excel vba get data from website, excel vba button to load data from csv, excel vba seomoz api, excel vba rest api xml, excel vba add sheet copy data, excel vba code read serial data, excel vba google data api google calendar, excel vba mapquest api, excel vba code download historical data yahoo, excel vba macro copy columns data, excel vba download yahoo financial data, excel vba create chart display data, excel vba example read cvs data, excel vba chart click show data, excel vba code pull internet data, updating excel vba workbooks without changing data

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 37 αξιολογήσεις ) Hamburg, Germany

Ταυτότητα Εργασίας: #14690891

33 freelancers are bidding on average €126 for this job

Webxpert4u

Hello, I am ready to make a VBA Script with fetchs data from Jira API. Highly experienced in Excel Programming, Excel automation and Macros. I am good at Visual Basic and .net for Applications (vba) inside out; writ Περισσότερα

€150 EUR σε 3 μέρες
(119 Αξιολογήσεις)
7.0
bouslimi1979

Hi, I ll code the VBA macro to interact with the API and import the data. It will be done in 1-2 days. Ready to start. Best regards, Issam

€89 EUR σε 3 μέρες
(138 Αξιολογήσεις)
6.9
aarifakhtar

Hi: I can design the VBA Macro or a Python application to do this. Python will work only in background; the input and output interface will be Excel. Please let me know if that would be fine. Please note that I have de Περισσότερα

€100 EUR σε 3 μέρες
(138 Αξιολογήσεις)
6.8
schoudhary1553

Greetings sir, i am an expert freelancer for this job and your 100% satisfaction is assured if you allow me to serve. Here is the reason. Why you should pick me? a) I am a very expert and have the same kind of ex Περισσότερα

€160 EUR σε 3 μέρες
(171 Αξιολογήσεις)
6.8
dpune

Hi, I have more than 14 years of Excel/VBA exp. Let us discuss more details so that I can estimate cost and time better. I have completed more than 310 projects. Please look at the feedback left by my em Περισσότερα

€150 EUR σε 5 μέρες
(110 Αξιολογήσεις)
6.2
€250 EUR σε 3 μέρες
(80 Αξιολογήσεις)
5.7
lukaszoz

Hello, I'm a developer with over 5 years of experience. I work for Pratt and Whitney Canada where i'm responsible for process automation with tools like Access, Excel, [login to view URL], WPF, Azure I have extensive knowledge r Περισσότερα

€200 EUR σε 10 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
5.7
MohsanEijaz

It is my great honor to apply for this vacant job. I am very hardworking and can work effectively as fast as I can. I have excellent skills in VB, VBA, C++, C#, OPPs, HTML5, CSS3, JS, AJAX, JQYERY, React.js, ANGULAR.JS Περισσότερα

€250 EUR σε 3 μέρες
(52 Αξιολογήσεις)
5.6
sergpooh

Hello! I have a great experience with a web API, XML and VBA. I can make a good solution for your task.

€100 EUR σε 3 μέρες
(40 Αξιολογήσεις)
5.1
abhinovpankaj

Hello, I have been working as freelancer since last ~ 5 years,prior to this was working with a MNC as an Sr. Software Professional. I have done similar kind of API integration with Google sheets/calendar/faceboo Περισσότερα

€111 EUR σε 3 μέρες
(31 Αξιολογήσεις)
5.1
kahilH

Hello i suggest to implement you a simple tool with a friendly GUI to parse data from JIRA API to excel spreadsheet ,i invite you to discuss more on chat bout this to clarify more the specifications you require thank Περισσότερα

€70 EUR σε 3 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
4.2
knikolovdev

Greetings. I'd be happy to do this project for you with c# script. I have precoded user interface and excel funtcions so I can complete projects fast. I have worked with jira at my last job. Some of my code can be Περισσότερα

€155 EUR σε 3 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
4.2
narsim3128

With respect to this project I would like to present myself as a candidate for your consideration. I have more than 7 years of IT experience. I have successfully completed few projects for US clients which involved web Περισσότερα

€83 EUR σε 2 μέρες
(26 Αξιολογήσεις)
4.4
€100 EUR σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.8
sheikDev

Hello, Im really interested to this project as developed C#.NET tools to consume the many APIs. Im over 9 years experience in .NET where completed many projects successfully. Please visit my profile for my API Pr Περισσότερα

€100 EUR σε 4 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.8
Rikhi05

Hi I am a VBA developer, i can complete this project within 2 days. i can send you my work sample if you want. please try me once it will take just 2 days. Thanks Rikhi Sahu

€155 EUR σε 2 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.1
vw896424vw

- good in excel vba. macros, functions - and integration of Jira api for data extraction - ensure result accuracy and deliver on time

€34 EUR σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.4
AllProgs

I am a Microsoft Certified Professional (MCP) and I have extensive experience in Excel and VBA, if you like I will do the macro and then you award the project, so you will be sure about finished work, if you observe I Περισσότερα

€80 EUR σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
1.0
islamabbas

Hello I am a data analyst with 3 years of experience using excel functions and VBA Programming , I have created several sheets automation and API integrations with Google Maps, Twitter, Coinigy , Amazon and s Περισσότερα

€30 EUR σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
0.5
mrchambers

I have completed many Excel VBA web integration projects, most using a 3rd party library ( [login to view URL] ) for the web and json integration to ensure good cmpatability across all versions of Exce Περισσότερα

€200 EUR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0