Κλειστό

form design in access / visual basic with excel database

25 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $32 για αυτή τη δουλειά

schoudhary1553

Greetings sir, i am an expert freelancer for this job and your 100% satisfaction is assured if you allow me to serve. i can do this this Task as per your requirement Relevant Skills and Experience I have the 5 years Περισσότερα

$70 NZD σε 1 μέρα
(200 Αξιολογήσεις)
7.1
Infowaze21

Hello Employer, I've read the description. I've understood the features and functionalities required. I'm sure I can do this job. I've required skills and experience for your projects. I'm a full stack developer Περισσότερα

$30 NZD σε 2 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
5.5
$30 NZD σε 1 μέρα
(28 Αξιολογήσεις)
5.6
axiomswb

We have expertise in access-excel VBA,webscraping, data [login to view URL] satisfaction is our main motto for long term relationship.

$51 NZD σε 2 μέρες
(35 Αξιολογήσεις)
5.5
vsprybhanu

I have developed data entry form in excel to enter data into excel database. Please check this video - [login to view URL] Relevant Skills and Experience Experienced Data Analyst and Macro Developer. I have e Περισσότερα

$46 NZD σε 1 μέρα
(59 Αξιολογήσεις)
5.2
royalcalif

Hi Mr. Employer I have lot of experience in Access and I can do this project in effective manner with 100% accuracy report to your requirements. See Below video as my earlier work with Access. Email sending with MS Περισσότερα

$30 NZD σε 1 μέρα
(34 Αξιολογήσεις)
4.7
CanadianQuality

Native English speaker. Excel/VBA expert. I've look at your file. I can definite make this for you. Relevant Skills and Experience Excel/Userform/VBA expert Proposed Milestones $56 NZD - Project Completion Addition Περισσότερα

$56 NZD σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
3.1
rafeemd

forms in excel Relevant Skills and Experience forms in excel Proposed Milestones $56 NZD - m1

$56 NZD σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
2.5
Rohansohan111

A proposal has not yet been provided

$20 NZD σε 1 μέρα
(4 Αξιολογήσεις)
1.8
oldps949

i Will the best

$22 NZD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
nylnote

A proposal has not yet been provided

$28 NZD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$26 NZD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
martznjuguna

A proposal has not yet been provided

$21 NZD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Adodot

Hi, I'm a big data analyst with an advance kwoledge on programming, so I can make a macro to make your database information more easy. Relevant Skills and Experience :D Programmer and Big data analyst Stay tuned, I' Περισσότερα

$28 NZD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
glucena4

Saludos, tengo experiencia en visual basic, puedo terminar proyecto y ofrezco responsabilidad en tiempo de entrega Relevant Skills and Experience visual basic 6.0 Proposed Milestones $28 NZD - Fin de Proyecto

$28 NZD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
joicejohn75

If you give me a chance to do this project, i can do it accurately and correctly within the given time Relevant Skills and Experience I have done a small software for a school library using access Proposed Milestones Περισσότερα

$28 NZD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
wittmaan

A proposal has not yet been provided

$30 NZD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Dench9

A proposal has not yet been provided

$20 NZD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$31 NZD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$31 NZD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0