Κλειστό

Explain the meaning of Excel Equation

I need some one expert in excel formulas to explain the meaning of equations similar to these

=IF(OR(E47<0,E47>0),ABS(F47)*AVERAGE(C11,C23,C35),IF((D47*SUM(C43:C46)/4)>AVERAGE(C11,C23,C35),D47*SUM(C43:C46)/4,AVERAGE(C11,C23,C35)))

He should have some knowledge about the forecasting and tell me if these equations are correct or not.

Ικανότητες: Λογιστικά, Επεξεργασία Δεδομένων, Excel, Μαθηματικά, Στατιστικά

Περισσότερα: write excel equation, excel equation maker, excel equation small, function in excel definition, what does <> mean in excel formula, excel formulas pdf, formula bar excel definition, what does exclamation point mean in excel, what does {} mean in excel, excel formulas tutorial, excel formula symbols cheat sheet, lat utm excel equation, use excel equation, vba excel equation, vba excel equation formula, excel equation using, understanding accounting excel equation, explain meaning sustainability outline accounting theory, excel 2007 i want all my workbooks customized, hello i have lots of images that need to be converted to excel i will provide you a sample and you must ready to start soon new

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 27 αξιολογήσεις ) Fujairah, United Arab Emirates

Ταυτότητα Εργασίας: #17977454

47 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $24 για αυτή τη δουλειά

schoudhary1553

I am expert who understands the value of time. I pride myself in my attention to detail. I am very hard working and aim to deliver in less time than quoted. I want to make you, my employer happy without changing my bid Περισσότερα

$40 USD σε 1 μέρα
(319 Αξιολογήσεις)
7.8
P0L

Hello, I’m an Excel expert and I would like to help you with your project. Please check my profile and contact me to discuss further details. Regards.

$30 USD σε 1 μέρα
(292 Αξιολογήσεις)
7.2
$30 USD σε 2 μέρες
(85 Αξιολογήσεις)
5.5
ck89

Hey, I have gone through the project description and interested in helping you on this. I am a Professional Civil Engineer and have vast experience in excel functioning. Feel free to contact me anytime. Best Rega Περισσότερα

$35 USD σε 1 μέρα
(40 Αξιολογήσεις)
5.3
dataexplorer

"Hi Dear, I’m an experienced Web researcher and Copy typer with 40 WPM speed. I’m familiar with Google docs spreadsheet and I’ve experienced about collecting data from websites and enter into Google docs spreadsheet. Περισσότερα

$50 USD σε 1 μέρα
(19 Αξιολογήσεις)
4.5
ricklaurence

The If Function has three parts. these are the criteria, value if true and value if false. Its like if Robin is a Boy, he is Handsome, if not then he is beautiful.

$35 USD σε 1 μέρα
(27 Αξιολογήσεις)
4.8
chraheelbhatti

I have interpreted it come into inbox I explain it.

$30 USD σε 1 μέρα
(23 Αξιολογήσεις)
4.7
zaahidali61

Hi Next Employer, I am interested in your project. I hold master degree in Business Administration (Finance). I am experience data entry operator accountant and auditors having more than 9 years’ experience of dat Περισσότερα

$15 USD σε 1 μέρα
(12 Αξιολογήσεις)
3.9
maliamaza

Hello, these equations need some corrections . Need to replace " , " with " ; " And when changes that formula is correct.

$25 USD σε 1 μέρα
(6 Αξιολογήσεις)
2.8
xray15418

Hello! The formula is easy to decipher. I am good at these things. I can turn around the project in less than a day, assuming the complexity is as what you have described. Please let me know if you liked my bid. Than Περισσότερα

$10 USD σε 0 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
1.8
jesmaia

I can help you! I just would like to know what the cells are referring to so it can make a little more sense. I'll deliver it before you accept my bid.

$25 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
0.8
archanakhemka

I am a corporate trainer for MS office. Very well versed with all excel shortcuts and excel functions. Have created financial models of my own in excel

$25 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
0.5
CoLamTh

^^ I'm sure that I can explain it in the most simple wait for you to understand

$20 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
felixbarriosv6

I think I can do that!

$25 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
nabiljafri

I am an excel expert and can help you immediately

$10 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mferdausurrahman

Hi there, I'm newly registered at Freelancer but I've over 5 years experienced in Excel Spreadsheet. I'm interested to your project. Looking forward to hired by you. Thanks

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
luizcvf94

Dear, I have a great experience working with Excel formulas. I finishing my Bachelor in Engineering, so working with Excel has been part of my academic and professional life for a long time. Once you hire me, I can q Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$25 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
rahul9627718686

I will do your work correctly and low cost and within time period. I am a computer operator and handle your work correctly

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Cmagauravjain

we having very good exposure in advance excel technices .

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0