Κλειστό

Experience with time serious and Stata software - urgent

5 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $212 για αυτή τη δουλειά

$250 SGD σε 3 μέρες
(208 Αξιολογήσεις)
7.2
tiagobarreira

4 years experience on economics research and statistical analysis. Hard working, fast-learning, excellent logical and analytical skills. - Proficiency: Economics, Labor Economics, Demographics, Econometrics, Time Se Περισσότερα

$222 SGD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
1.9
dhthutrang

Hi, I'm a statistician who is experienced in using statistical tools for hypothesis testing, experimental design, model validation,... especially in SPSS. I can give detailed interpretation as well. Relevant Skills an Περισσότερα

$200 SGD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
0.4
gloriasudoso

A proposal has not yet been provided

$222 SGD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sajidjasi

I have deep knowledge of time series and stata. I will create a stata Do file that will reproduce results with single click. Relevant Skills and Experience I can work on E-views and STATA for time series data. I have Περισσότερα

$166 SGD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0