Ολοκληρωμένο

Excel Sheet with Macro

We have a small travel agency recently started and we are looking to customise a costing excel sheet with certain formula's which can calculate package cost and print the package in word or note file. We have designed an excel sheet ourself but want to rebuild the excel sheet with more functionality added. Need a expert in excel who can rebuild the excel sheet as per our requirement.

Ικανότητες: Επεξεργασία Δεδομένων, Excel, Microsoft Office, Visual Basic, Visual Basic για Εφαρμογές

Περισσότερα: excel sheet macro export text file, data pdf excel sheet macro, can invoice excel sheet macro, how to create a macro in excel 2013, excel macro examples, excel macro tutorial, excel macros, how to add a macro in excel, macros in excel for beginners, excel macro button, excel macro tutorial pdf, compar excel sheet macro, yahoo historical stock prices excel sheet macro, input sheet macro excel, turn excel sheet macro, word macro create excel sheet, excel sheet data macro, excel sheet macro mail xml, excel sheet web macro, excel macro filling excel sheet

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 1 αξιολόγηση ) Bangalore, India

Ταυτότητα Εργασίας: #17017286

Ανατέθηκε στον:

vijayvizzu7

I have 10+ years of experience in Excel, VBA, Ms access and other office automation. I can redesign your excel or even can provide a fully functional database model to achieve your productvity

₹1750 INR σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.2

27 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο ₹9542 για αυτή τη δουλειά

P0L

Hello, I’m an Excel expert and I would like to help you with your project. Please send me a message so that we can discuss more.

₹10000 INR σε 3 μέρες
(285 Αξιολογήσεις)
7.1
abhinovpankaj

Hello, I have been working as freelancer since last ~ 5 years,prior to this was working with a MNC as an Sr. Software Professional. Below are some key areas of my skills: -- VBA and Excel,Word,Office Applicat Περισσότερα

₹8666 INR σε 3 μέρες
(64 Αξιολογήσεις)
5.6
₹10000 INR σε 3 μέρες
(25 Αξιολογήσεις)
4.9
INFINITYADVERT

Hi, I can do any work with macro. I am an expert. I can do it easily. I have been working from 9 years in excel. I will give you the accurate results. Thanks

₹2840 INR σε 0 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.6
pallavimehta1

A proposal has not yet been provided

₹1500 INR σε 1 μέρα
(4 Αξιολογήσεις)
1.8
₹7777 INR σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.1
kreativeapostle

kindly consider my application for the task

₹1750 INR σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
0.7
Pratiksanklecha

I am Indian Chartered Accountant and have wide experience in MS Excel during my CA Internship. I had worked for making EMI Calculator, Waste Percentage, and e-commerce payout ratio in excel. Currently also preparing a Περισσότερα

₹5000 INR σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
0.3
MaryumAkhter1

Email address and contact detail extraction from web- Web data collection- Plain data entry- JPG/PDF to DOC file- Entry in Excel. Data Transcription- Conversion – Processing – Typing – File Conversion the further deta Περισσότερα

₹7222 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
JMartin125

I am from Bolivia .. i have a lot experience in excell vba and i would like to word with you . I hope we can work in your Project.

₹1500 INR σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹7777 INR σε 4 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹7777 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ShamusSajjid

I will make it for you in your given time.. its so easy. i also do this type of works in my daily life.

₹7777 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
cochranem87

I will develop forms that help manage inputs and ensure that formula are managed effectively. I will take your input and submit updates in a timely manner. Relevant Skills and Experience I have built an estimator fo Περισσότερα

₹11111 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Jlperez0808

Could have this done in a few hours Relevant Skills and Experience Over 20 years experience

₹85555 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
smitahegde

A proposal has not yet been provided

₹7777 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹7777 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Softwcreative

i am interested in your project and i use excel macros commercially and locally. i can code to your specification asap.

₹11666 INR σε 4 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
alkhadad

A proposal has not yet been provided

₹1750 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹7777 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0