Ολοκληρωμένο

Excel Macro To calculate the number of spelling mistakes in a cell.

Create a Macro in EXCEL:

1. Count the number of spelling mistakes in a cell

eg: "The lanb is a world beest" Count = 2

2. List the all the spelling mistakes in a cell

eg: "The lanb is a world beest" Mistakes= lanb,beest

3. Exclude the spelling mistakes based on the word count. eg: if we say letter count as 4 then if word "cat " is misspelled then it should not be counted.

4. words with special characters should not be counted. eg: @nonof, therefore; , etc.

5. Also should count the grammatical mistakes.

Ικανότητες: Εισαγωγή Δεδομένων, Επεξεργασία Δεδομένων, Excel, Visual Basic, Visual Basic για Εφαρμογές

Περισσότερα: excel spell check red underline, auto spell check in excel, excel vba checkspelling, application.checkspelling vba, excel vba spell check range, excel vba spell check single cell, excel vba spell check protected sheet, spell check macro excel, excel macro to word, excel macro to get data from website, excel macro to extract data from webpage, excel macro to create report, excel macro extract phone number, excel macro concatenate formula number cell, excel macro correct phone number, excel macro convert text number, excel macro unformat phone number, excel macro format phone number, excel macro print invoice number, macro move data cell database excel

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) United States

Ταυτότητα Εργασίας: #17372592

Ανατέθηκε στον:

prasannjeetp

Hi, I have seen your proposal. I am an excel expert with very good knowledge of VBA. I can write VBA programme for you in minimum budget and time with quality. Please come on chat for more details. Awaiting your resp Περισσότερα

$20 USD σε 1 μέρα
(29 Αξιολογήσεις)
4.0

22 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $31 για αυτή τη δουλειά

jaylancer43

Hello Sir, I am a full time freelancer and can work dedicated on this till completion. My name is Jay and I'm an Expert Excel and VBA programmer on freelancer.com and have been featured by the freelancer community ( Περισσότερα

$50 USD σε 1 μέρα
(601 Αξιολογήσεις)
8.3
Tanmoy236

"I am an Excel Expert with Professional experience working with Excel both with Formulas and Macro. Working with complicated formula and Developing Macro programs are part and parcel of my daily work. I am a Business Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(140 Αξιολογήσεις)
6.4
$55 USD σε 1 μέρα
(57 Αξιολογήσεις)
6.1
vsprybhanu

Hi, Experienced Data Analyst and Macro Developer. I have read your instructions carefully. I have excellent knowledge and experience of creating User Form, Command Button, Drop Down, Radio Buttons, List Boxes Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(74 Αξιολογήσεις)
5.3
$25 USD σε 1 μέρα
(29 Αξιολογήσεις)
4.9
nelumindralal

Hello, I went thru the description. Kindly send me the details and I will start it by today You may see my previous projects and reviews I look forward to hearing from you thanks regards Thushara

$50 USD σε 1 μέρα
(23 Αξιολογήσεις)
4.2
RushService

Feel fee to contact me for Excel [login to view URL] me message to discuss further more details .We provide the commments,images,videos,demos and live sessions in order to help the [login to view URL] payment only after the work Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(7 Αξιολογήσεις)
4.2
$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
thakkarpooja139

Hello, I can do this work for you. Kindly share requirements. Looking forward to your reply. Thank you.

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
deepakbest1988

Create a Macro in EXCEL: 1. Count the number of spelling mistakes in a cell eg: "The lanb is a world beest" Count = 2 2. List the all the spelling mistakes in a cell eg: "The lanb is a world beest" Mistakes Περισσότερα

$25 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
adamalnafi

Hey, I am interested in this project. Please send me a message so that we can discuss more. My country is Malaysia and our English proficiency is second to Singapore in Asia.

$10 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$24 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
binyameen441

hi there i have checked your profile description and understand every thing message me for further details.

$25 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
0.0
irfanalam377

i will love to do this project. give me a chance to prove my self man . and do that for you thank you.

$44 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$77 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
0.0
$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0