Ολοκληρωμένο

Edit current VBScript excel code and upgrade it alittle.

Ανατέθηκε στον:

                          DebasisB
                        's Profile Picture"                          >
                        </a>
                      </figure>
                    </div>
                    <div class=
DebasisB

HI, I'm interested in the job. Could you please share more details about the project requirement? Thanks

€100 EUR σε 1 μέρα
(50 Αξιολογήσεις)
6.0

13 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο €144 για αυτή τη δουλειά

jaylancer43

Hello Sir, I am a full time freelancer and can work dedicated on this till completion. My name is Jay and I'm an Expert Excel and VBA programmer on freelancer.com and have been featured by the freelancer community ( Περισσότερα

€200 EUR σε 2 μέρες
(703 Αξιολογήσεις)
8.4
kolosibalint

Hi, I have created a large number of Excel tools with Open Database Connection to SQL Server, MySQL or Oracle. I'm also trained in writing select, create, insert and update scripts. Can you please explain the req Περισσότερα

€150 EUR σε 3 μέρες
(118 Αξιολογήσεις)
6.9
periyannas

Hi, Nice to know your requirement. I am an excel vba, vb6 expert and have delivered twenty four excel vba projects in the past one twenty days. Ok. Sure. Willing to take up your project. Thank you, Regards.

€155 EUR σε 3 μέρες
(104 Αξιολογήσεις)
6.2
vmadhavan15

am not a random bidder.. Please ping me if you are interested wtih my proposal and share more detial.. thank you..

€200 EUR σε 3 μέρες
(29 Αξιολογήσεις)
5.2
intemo

Hi! I offer you my skills for your task. I'm from Belarus (very neer from you). I have long term development skills for vbscript (but for Excel is VBA - actually the same). I can done your task. Also I'm expert for MS Περισσότερα

€100 EUR σε 3 μέρες
(35 Αξιολογήσεις)
5.3
dungforever

How are you, Dear sir/madam? It's very worthwhile chance for me to let you know my skills and proposal about this project. I am an honest developer who have rich experiences with in VBA/MSSQL. I have just read yo Περισσότερα

€100 EUR σε 2 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
4.6
AltiuseCreaton

Hello, I can make amendments on excel macros coded with vbscript as per your given brief on project post. Let me know when you available to discuss more in detailed. Regards Rina

€255 EUR σε 4 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
4.6
expertcoder1vw

Hello sir, I'm an expert Excel / VBA / SQL Server programmer with 20 years of experience. I can do the job for you. Good quality work done. Thank you for considering me. -Steve

€100 EUR σε 3 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
4.9
EmorphisIoT

Dear Hiring Manager, Thanks for looking at my proposal. I am a professional developer, I have deep specialization in development on the base of Microsoft .NET stack of technologies. Thank you for visiting my Περισσότερα

€155 EUR σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
4.4
paulodayto08

Hi Good Day! I can help you to complete this project in 3 days. I am VBA Macro developer using Ms Excel and Access.. I am also PMO Analyst and my primary task is generating a Financial reports. I am exposed on diff Περισσότερα

€150 EUR σε 3 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
4.2
xianghai077

Hello, dear sir. I am expert in VBA. I have a lot of experiences in many projects. I will do your projects well. Please contact me. Thanks.

€100 EUR σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
1.7
satham5555

Hi This is sadham hussain, having excellent skill required to your project with high speed internet to communicate. Please admit me in your project to your satisfy

€111 EUR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0