Ολοκληρωμένο

Create a Microsoft Access Database

I have an observation form that I fill out for many different employees. I need a form that I can fill out which stores the data in a database which I can later create an excel graph from. I have to do this quarterly for about 300 employees. It is also important to be able to query or click a button to see which employees still need to be observed from the names I have saved. It could also be a PDF or Word or Excel. So long as the form is fillable has some relationship to a spreadsheet where the data can be queried.

Ικανότητες: Επεξεργασία Δεδομένων, Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, Excel, Microsoft Access, Visual Basic

Περισσότερα: access database tutorial, how to create a database in access 2016, how to build a database from scratch, how to create a database in access 2013, how to create a database in access 2016 step by step, microsoft access tutorial, how to create a database in access 2010 step by step, how to create a database in access 2007, microsoft access telco database, possible create microsoft access database used website, create business ledger database microsoft access 2007, create microsoft access punch clock, create microsoft access tables xml schema, create microsoft access scheduled task vba, create simple database order management microsoft access, create microsoft access database, create shop database microsoft access, create recruitment database microsoft access, create microsoft access database track invoices, create purchase order database microsoft access

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 7 αξιολογήσεις ) Fontana, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #17848568

Ανατέθηκε στον:

dionisiotumbaga

Hi, I am interested. I have considerable expertise in the design and development of MS Access databases. I would be happy to discuss about your requirement. Regards

$50 USD σε 2 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.2

20 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $141 για αυτή τη δουλειά

SBITServices

Hello , I have 5 years experience in MSAccess database, Sql, VBA programming. I am expert in design Reports, Userforms in MSAccess. I can complete task within time with 100% accuracy. With Regards, S Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(379 Αξιολογήσεις)
7.3
workerbee1974

Good afternoon.  my name is Donna.  I have read your project description. I feel I am qualified to assist.   I have 19 years experience in Access and Excel VBA and macro coding.  My expertise are Access and Excel datab Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(39 Αξιολογήσεις)
6.4
royalcalif

I would like to discuss little bit more about the project for appropriate duration and cost as well. We can maintain the data of employees and get graphical report as chart and text report as pdf. EmployeeAffair Work Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(100 Αξιολογήσεις)
5.9
aubrey03

I am an MS Office VBA developer, I have a wide experience in creating automation tools and this is why I am confident that I can deliver your desired output. Feel free to contact me for details.

$150 USD σε 3 μέρες
(47 Αξιολογήσεις)
5.1
SidhuDN

Hi, I have checked the job details & interested to work on. Please consider my proposal. Rgds, Sidhu

$150 USD σε 3 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
4.6
FerriSoft1

Hi!, we can do this as a Windows App, with a list of checkboxes, so you can go around with a Tablet PC and tap. We can save the data in Microsoft Access or Microsoft SQL Server (Recommended) and also we can export it Περισσότερα

$555 USD σε 30 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
4.5
tbrifki64

I would like to assist you. Kindly advice me further instructions. Thank you very much. Will be waiting your message...

$150 USD σε 5 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
3.8
lightingdavid

Hello. I have rich experiences in Data Processing, Database Programming, Excel, Microsoft Access, Visual Basic. I have read your project description carefully and i can do it. Contact me please. Thanks.

$155 USD σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.8
NewFuture338

I have 10 years' experience in C/C++, C#, Visual Basic etc. I also have abundant knowledge about Microsoft Access Database. I will do best on this project. Best Regards.

$155 USD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.6
Mokshith30

Hi I am "VBA Developer". Expert in Web Scraping & VBA Macros.. Outlook Automation i can scrape any website.. & Python programming, Google Apps Script coding, Wordpress Developement, HTML, VB.Net I will do Περισσότερα

$35 USD σε 1 μέρα
(5 Αξιολογήσεις)
2.3
dataEntryExperty

you want access file with excel sheet combination. how much time you have?

$30 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
1.4
JadeBella

Hello, As a person who enjoys using excel and creating useful sheets that make life easier, this project jumped out at me. I had a look at the form you attached and I have some initial thoughts and ideas. My inital tho Περισσότερα

$250 USD σε 7 μέρες
(1 Κριτική)
0.7
HongCStar86

Hello. I read your project description carefully. I have rich experiences for MS Access. So I can do your project perfectly. Please send message, so we can start soon and finish. I am ready for your project now Περισσότερα

$150 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
3.1
Tawhid898

i have great experience for excel,MS world,PDF..u would like to apply for your project because your requirement and my skills are matching where,i can showcase my skills. i can do hard work. i can finish work on time. Περισσότερα

$40 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ndataconsulting

Hello, I found your Create a Microsoft Access Database job post and I am very interested in your project. I am an expert in MS Access, with over a decade experience working on various web/desktop applications in th Περισσότερα

$155 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$166 USD σε 4 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ravaljay20

I am currently an Database Enginner and I am used to it

$55 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
HonestEngineer

Developed access databases liked with excel and websites using sql.

$30 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0