Ολοκληρωμένο

Convert a pdf into an editable Word document

Ανατέθηκε στον:

atifdar

Hi there, I'm using Adobe Acrobat Professional and will transform your attached PDF to editable MS Word document within few minutes I've already completed several jobs like this with 5 star rating from employers, you Περισσότερα

$12 AUD σε 0 μέρες
(68 Αξιολογήσεις)
5.8

45 freelancers are bidding on average $22 for this job

FINGERRPRINT

Hi, I can change the pdf to editable word document. you can change/edit according to your requirement. thanks

$30 AUD σε 1 μέρα
(163 Αξιολογήσεις)
7.2
schoudhary1553

Greetings sir, i am an expert freelancer for this job and your 100% satisfaction is assured if you allow me to serve. Here is the reason. Why you should pick me? a) I am a very expert and have the same kind of ex Περισσότερα

$25 AUD σε 1 μέρα
(187 Αξιολογήσεις)
7.0
BithiXpert

Hello Dear, I am an expert in Excel, Microsoft Office, PDF, Word and I am really interested in your project. I am available to start working on it now. I work efficiently and will finish in a timely manner and will pr Περισσότερα

$30 AUD σε 0 μέρες
(171 Αξιολογήσεις)
6.4
SamriddhiPS

Hi, I will complete this in 6 hours of assignment. I will take care of the formatting as well. I would like to charge $10 (which included $5 of freelancer fee too). I will be glad if you can pay the freelancer fe Περισσότερα

$10 AUD σε 1 μέρα
(34 Αξιολογήσεις)
6.4
eltamarisa85

Dear Theshoechef, I can start now to convert a pdf file into word document. I don't have any work for this time, so i can spend all my time. I have completed some pdf converting project before, feel free to review my p Περισσότερα

$19 AUD σε 1 μέρα
(174 Αξιολογήσεις)
6.5
$25 AUD σε 1 μέρα
(197 Αξιολογήσεις)
6.1
rengrish

Hi I can complete the job within few hours. Kindly ping back. I assure you 100% job accuracy. Please check my past reviews. I can convert to efitable word doc very easily. But I also recommend you to use Excel to cr Περισσότερα

$25 AUD σε 1 μέρα
(128 Αξιολογήσεις)
5.8
designsmaker0

A proposal has not yet been provided

$15 AUD σε 0 μέρες
(79 Αξιολογήσεις)
5.5
ponnarasiBabu

I read your requirements and can change the PDF into an editable document. can do it asap if you hire me. So i hope you would open a PM to discuss about the work . Best Regards, Ponsi

$25 AUD σε 1 μέρα
(59 Αξιολογήσεις)
5.7
HasiRaniSen

Good Day, I have experience in Website Data Entry, PDF, Product Upload, Copy typing, Web Search, Leads, Web Scraping and other task easily and having ability to give back to you fine results. I can work full-time an Περισσότερα

$25 AUD σε 1 μέρα
(54 Αξιολογήσεις)
5.4
ineedWorkJob

Greetings sir, i am an expert freelancer for this job and your 100% satisfaction is assured if you allow me to serve. Here is the reason. Why you should pick me? a) I am a very expert desktop/web software/macro/b Περισσότερα

$15 AUD σε 1 μέρα
(22 Αξιολογήσεις)
5.3
Shekharmine

Hi, it's finished. here is the Proof: [login to view URL] [login to view URL] if you need, i will directly edit the pdf without messing the layout. just ping me. tha Περισσότερα

$30 AUD σε 0 μέρες
(60 Αξιολογήσεις)
5.3
MdJahangir1

Dear Hiring Manager, I have gone through your job-posting and become very eager to work with you.I Have a team.I am a hard worker and very [login to view URL] main goal is to gain my client's satisfaction by completing the jo Περισσότερα

$11 AUD σε 1 μέρα
(61 Αξιολογήσεις)
5.1
sadif18

Sir, I am willing to do your project and ready to start work. I will provide you a good result with accuracy. My aim is to satisfy my client by my work. Please response. Thanks

$18 AUD σε 0 μέρες
(91 Αξιολογήσεις)
5.0
citijayamala

Expert in PDF conversion , Excel, Excel formulas, and all excel functions, macros, lookup concepts. Have done many projects in Excel, PDF created many dashboards, and Business intelligence tool for forex markets. Can Περισσότερα

$25 AUD σε 1 μέρα
(40 Αξιολογήσεις)
5.0
Jeremiah1992

I have done several project very similar to this one. Please contact me right now as I am available to do this project for you and finish within a couple of hours. Thanks, Jeremiah R.

$30 AUD σε 0 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
4.9
$30 AUD σε 0 μέρες
(32 Αξιολογήσεις)
4.7
$25 AUD σε 1 μέρα
(22 Αξιολογήσεις)
4.6
rejaulkarim1

Dear Sir/Mam, This is Tanbir Ahmed an expert virtual assistant from Bangladesh. As a virtual Assistant I’ve already finish some big project here with excellent feedback. I’ve seen your clear job description & eage Περισσότερα

$20 AUD σε 1 μέρα
(35 Αξιολογήσεις)
4.6
bilalmaher053

hi, i can convert your pdf file into .docx file, then you can make changes any time in .docx file.

$10 AUD σε 1 μέρα
(36 Αξιολογήσεις)
4.7