Ολοκληρωμένο

Convert a pdf into an editable Word document

I need the attached PDF file converted into a .docx file, where I can edit the text when necessary.

Ικανότητες: Excel, Microsoft Office, PDF, Word

Περισσότερα: word to PDF convert, convert pdf hand written text word, convert hand written document word text, english, data entry, word, article rewriting, microsoft office, pdf, convert word doc pdf editable fields, convert handwritten text word document, word document pdf convert, word editable pdf, convert pdf document word document, pdf convert plain text php, edit pdf document word, pdf convert word, pdf convert text php, turn word 2007 document editable pdf, convert illustrator document word

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 1 αξιολόγηση ) Campsie, Australia

Ταυτότητα Εργασίας: #11809457

Ανατέθηκε στον:

atifdar

Hi there, I'm using Adobe Acrobat Professional and will transform your attached PDF to editable MS Word document within few minutes I've already completed several jobs like this with 5 star rating from employers, you Περισσότερα

$12 AUD σε 0 μέρες
(68 Αξιολογήσεις)
5.8

45 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $22 για αυτή τη δουλειά

FINGERRPRINT

Hi, I can change the pdf to editable word document. you can change/edit according to your requirement. thanks

$30 AUD σε 1 μέρα
(163 Αξιολογήσεις)
7.2
schoudhary1553

Greetings sir, i am an expert freelancer for this job and your 100% satisfaction is assured if you allow me to serve. Here is the reason. Why you should pick me? a) I am a very expert and have the same kind of ex Περισσότερα

$25 AUD σε 1 μέρα
(187 Αξιολογήσεις)
7.0
BithiXpert

Hello Dear, I am an expert in Excel, Microsoft Office, PDF, Word and I am really interested in your project. I am available to start working on it now. I work efficiently and will finish in a timely manner and will pr Περισσότερα

$30 AUD σε 0 μέρες
(171 Αξιολογήσεις)
6.4
SamriddhiPS

Hi, I will complete this in 6 hours of assignment. I will take care of the formatting as well. I would like to charge $10 (which included $5 of freelancer fee too). I will be glad if you can pay the freelancer fe Περισσότερα

$10 AUD σε 1 μέρα
(34 Αξιολογήσεις)
6.4
eltamarisa85

Dear Theshoechef, I can start now to convert a pdf file into word document. I don't have any work for this time, so i can spend all my time. I have completed some pdf converting project before, feel free to review my p Περισσότερα

$19 AUD σε 1 μέρα
(174 Αξιολογήσεις)
6.5
$25 AUD σε 1 μέρα
(197 Αξιολογήσεις)
6.1
rengrish

Hi I can complete the job within few hours. Kindly ping back. I assure you 100% job accuracy. Please check my past reviews. I can convert to efitable word doc very easily. But I also recommend you to use Excel to cr Περισσότερα

$25 AUD σε 1 μέρα
(128 Αξιολογήσεις)
5.8
designsmaker0

A proposal has not yet been provided

$15 AUD σε 0 μέρες
(79 Αξιολογήσεις)
5.5
ponnarasiBabu

I read your requirements and can change the PDF into an editable document. can do it asap if you hire me. So i hope you would open a PM to discuss about the work . Best Regards, Ponsi

$25 AUD σε 1 μέρα
(59 Αξιολογήσεις)
5.7
HasiRaniSen

Good Day, I have experience in Website Data Entry, PDF, Product Upload, Copy typing, Web Search, Leads, Web Scraping and other task easily and having ability to give back to you fine results. I can work full-time an Περισσότερα

$25 AUD σε 1 μέρα
(54 Αξιολογήσεις)
5.4
ineedWorkJob

Greetings sir, i am an expert freelancer for this job and your 100% satisfaction is assured if you allow me to serve. Here is the reason. Why you should pick me? a) I am a very expert desktop/web software/macro/b Περισσότερα

$15 AUD σε 1 μέρα
(22 Αξιολογήσεις)
5.3
Shekharmine

Hi, it's finished. here is the Proof: [login to view URL] [login to view URL] if you need, i will directly edit the pdf without messing the layout. just ping me. tha Περισσότερα

$30 AUD σε 0 μέρες
(60 Αξιολογήσεις)
5.3
MdJahangir1

Dear Hiring Manager, I have gone through your job-posting and become very eager to work with you.I Have a team.I am a hard worker and very [login to view URL] main goal is to gain my client's satisfaction by completing the jo Περισσότερα

$11 AUD σε 1 μέρα
(61 Αξιολογήσεις)
5.1
sadif18

Sir, I am willing to do your project and ready to start work. I will provide you a good result with accuracy. My aim is to satisfy my client by my work. Please response. Thanks

$18 AUD σε 0 μέρες
(91 Αξιολογήσεις)
5.0
citijayamala

Expert in PDF conversion , Excel, Excel formulas, and all excel functions, macros, lookup concepts. Have done many projects in Excel, PDF created many dashboards, and Business intelligence tool for forex markets. Can Περισσότερα

$25 AUD σε 1 μέρα
(40 Αξιολογήσεις)
5.0
Jeremiah1992

I have done several project very similar to this one. Please contact me right now as I am available to do this project for you and finish within a couple of hours. Thanks, Jeremiah R.

$30 AUD σε 0 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
4.9
$30 AUD σε 0 μέρες
(32 Αξιολογήσεις)
4.7
$25 AUD σε 1 μέρα
(22 Αξιολογήσεις)
4.6
rejaulkarim1

Dear Sir/Mam, This is Tanbir Ahmed an expert virtual assistant from Bangladesh. As a virtual Assistant I’ve already finish some big project here with excellent feedback. I’ve seen your clear job description & eage Περισσότερα

$20 AUD σε 1 μέρα
(35 Αξιολογήσεις)
4.6
bilalmaher053

hi, i can convert your pdf file into .docx file, then you can make changes any time in .docx file.

$10 AUD σε 1 μέρα
(36 Αξιολογήσεις)
4.7