Ολοκληρωμένο

Coding and designing some simple functions in Excel (using Macro's)

I am building an excel tool which registers interfaces for monitoring. The tool requires a few simple macro lines addes such as the copying of one row to another sheet, adding of a new row within a sheet with certain variables set. And a few design options installed that indicate how to operate the tool and limit the input of users.

Ικανότητες: Excel, Visual Basic

Περισσότερα: designing simple questionnaire word excel, software write mq4, software write chip epson, excel, microsoft excel, useful software write book, software write web specs, free software write user guide, software write edid, free software write company profile, software write websites idea, copying text internet explorer excel using vbscript, software write book images, designing simple machines, software write books, designing simple flash banner, software write protection, free software write book, vba macro scripts using excel, using gui inputoutput simple programs

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 1 αξιολόγηση ) Eindhoven, Netherlands

Ταυτότητα Εργασίας: #12016303

Ανατέθηκε στον:

abhinovpankaj

Hello, I have been working as freelancer since last ~ 3 years,prior to this was working with a MNC as an Sr. Software Professional. The project is Product based development and integration of the product with vari Περισσότερα

€34 EUR σε 1 μέρα
(44 Αξιολογήσεις)
5.2

28 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο €75 για αυτή τη δουλειά

cgullapalli

Hi, I am good at Excel and vba. Plz provide me the details further to get the scope of work. Looking forward to discuss in the chat.

€60 EUR σε 1 μέρα
(536 Αξιολογήσεις)
7.5
€100 EUR σε 1 μέρα
(254 Αξιολογήσεις)
7.6
Webxpert4u

Hello, I am ready to create excel tool. Please provide me detal of your task. I WANT TO DISUCSS IN DETAIL before starting the task. All things should be clear before starting. I Would love to work on this proje Περισσότερα

€150 EUR σε 3 μέρες
(128 Αξιολογήσεις)
7.0
schoudhary1553

Greetings sir, i am an expert freelancer for this job and your 100% satisfaction is assured if you allow me to serve. Here is the reason. Why you should pick me? a) I am a very expert and have the same kind of ex Περισσότερα

€90 EUR σε 2 μέρες
(190 Αξιολογήσεις)
7.0
elqueabandona

Hello, my name is Cristian, I have a degree in Business and work with excel every day. I have much experience with spreadsheets, formulas, models and macros. Check my reviews. They speak for themselves. Best rega Περισσότερα

€50 EUR σε 1 μέρα
(174 Αξιολογήσεις)
6.7
cugamelover

I can do exactly what you need. I'm a computer science professional with a PhD degree and extensive experience in automation of data acquisition, processing, analysis, and presentation in Excel using custom dashboards, Περισσότερα

€50 EUR σε 1 μέρα
(173 Αξιολογήσεις)
7.0
P0L

Hello, I’m an Excel expert and I would like to help you with your project. Please check my profile and contact me to discuss further details. Regards.

€50 EUR σε 1 μέρα
(200 Αξιολογήσεις)
6.8
paris2785

Hi there - My name is Paris. I've read your brief and can see that you'd like to have a macro-enabled (VBA) Excel spreadsheet. I have 7 years’ experience designing and developing Excel spreadsheets. I would approach y Περισσότερα

€140 EUR σε 3 μέρες
(119 Αξιολογήσεις)
6.5
€30 EUR σε 0 μέρες
(228 Αξιολογήσεις)
6.3
kolosibalint

Dear Sir/Madam, I have 4 years experience in Excel VBA programming working for international companies like IBM, MSCI and Ford Motor Company. Could you please tell me more details of your projects so that I can p Περισσότερα

€140 EUR σε 3 μέρες
(82 Αξιολογήσεις)
6.0
ksriniravi

Greetings! I have 17+ years experience in using Excel as part of my daily work life. In the process I have implemented lot of automation similar to what you are expecting as well as dashboards for Management Reporti Περισσότερα

€70 EUR σε 3 μέρες
(110 Αξιολογήσεις)
6.2
dpune

Hi, I have more than 14 years of Excel/VBA exp and I am expert in this kind of work. Please send me more details so that I can estimate cost and time better. I have completed more than 290 projects. Plea Περισσότερα

€150 EUR σε 3 μέρες
(117 Αξιολογήσεις)
6.3
macroPOL

Hello, I am Excel and VBA expert. Can you give more details about the project? Please note that I have 100% completion rate and 5-star feedback on 50 projects.

€55 EUR σε 1 μέρα
(63 Αξιολογήσεις)
5.6
nagybatonyi

Hi, I have a university degree in economics and IT, and several decades of system design and programming, in the recent decade especially in Excel and VBA. In my approach you'll have opportunity to consult details Περισσότερα

€30 EUR σε 1 μέρα
(62 Αξιολογήσεις)
5.7
satishtl

- Can build the macros required. - Have designed a complex Heating design solution for Canadian co, Financial statements consolidation. - Have expertise in Excel automation, macros, formulas, calculations, summarisin Περισσότερα

€45 EUR σε 1 μέρα
(39 Αξιολογήσεις)
5.2
finecodervw

Hi, I am well versed with writing macros in Excel, Word etc.. I have used written macros extensively for Excel, MS Word, PowerPoint etc. for automation of various tasks. I have done good amount of work in Excel m Περισσότερα

€100 EUR σε 4 μέρες
(66 Αξιολογήσεις)
5.5
MoohHHooM

Hi, i can help you with this project, please let me know more about it :) Περισσότερα

€50 EUR σε 1 μέρα
(28 Αξιολογήσεις)
5.4
diorisaguilar

I have worked in several projects building macro routines for Excel. I have worked with the actions you have mentioned. I would need more details about the issues you want to address in this project.

€90 EUR σε 2 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
5.5
sonarkaushik

Sir,      I am well versed in this kind of jobs and can do your project as per requirement. I have over 8 years of experiences. I am very much able to work on this. ***I am ready to start Waiting to hear from you. Περισσότερα

€99 EUR σε 3 μέρες
(42 Αξιολογήσεις)
5.6
vsprybhanu

Hi, Experienced Excel VBA and VB.Net Programmer. I have read your instructions carefully. Expertise in exchanging data between sheets, advance formulas, critical programming, developing system for management Περισσότερα

€45 EUR σε 3 μέρες
(59 Αξιολογήσεις)
5.2