Κλειστό

Book keeper / Accountant

Looking for somebody to

- Generate Management pack Income Statement, Balance Sheet, Cash flow

- Reconcile back statements, credit cards, invoices

- Financial ratio analysis and how to improve business

Its a startup company, nothing hi tech in place

Ικανότητες: Λογιστικά, Τήρηση Βιβλίων, Excel, Οικονομικά, Intuit QuickBooks

Περισσότερα:

Ταυτότητα Εργασίας: #15614825