Ολοκληρωμένο

Automation data entry from Excel to Website (vice versa)

Dear

My name is Sylvain and I would like to create an automation data entry.

My expert in VBA left the company 3 weeks ago and I need to move forward on my project.

The project is simple and consist in :

(From an excel sheet)

1) automate login into website

2) copy and paste data from an excel file into the website

3) copy and paste data generated from the website on the excel sheet.

This is done manually today and it takes 5 min for each line to copy and paste.

The last person I hire failed to create the VBA code, so please If you are not qualified do not answer to this project. Only serious contact would be considered.

Other Small and large project would be raise if work is done properly.

Thank you

Sylvain

Ικανότητες: Εισαγωγή Δεδομένων, Επεξεργασία Δεδομένων, Excel, Visual Basic, Visual Basic για Εφαρμογές

Περισσότερα: fill web form from excel vba, how to automate web form filling, automating data entry from an excel file to a web form, auto fill web form from csv, filling a web form and page with microsoft vba excel internet explorer application, uipath sales, fill web form from excel sheet, uipath f3, data entry, excel work, website support, data entry from website to excel, data entry from website form to ms excel spreadsheet, basic data entry excel website, website data entry excel, data entry excel website, data entry excel spreadsheet cms website, freelance numerical data entry excel, term ready data entry excel, data entry excel documents, offline data entry excel, program data entry excel

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 1 αξιολόγηση ) Singapore, Singapore

Ταυτότητα Εργασίας: #15896235

Ανατέθηκε στον:

$200 USD σε 2 μέρες
(135 Αξιολογήσεις)
6.2

13 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $124 για αυτή τη δουλειά

WesleyJeftha

I specialize in user input automation, and data extraction. I have developed identical tools for many clients in the past. Relevant Skills and Experience 1. 17 years Excel experience 2. 12 years corporate business exp Περισσότερα

$200 USD σε 2 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
4.8
asifkhan268

Hi Sylvian I can create a python script to automate form filling and data extracting back to Excel spreadsheet. Please let me know if you are comfortable with python. Relevant Skills and Experience I have previo Περισσότερα

$61 USD σε 1 μέρα
(28 Αξιολογήσεις)
5.1
$238 USD σε 8 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
4.0
magentapowa

Hello I have examined the doc file and I can help you. As to the Country option that can be also automated, by adding a cell to the customers row containing the Country. Relevant Skills and Experience I have build num Περισσότερα

$180 USD σε 4 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
4.2
VBAautomation

A proposal has not yet been provided

$155 USD σε 1 μέρα
(9 Αξιολογήσεις)
3.8
MykolaDudych

Hello, I am interested in your offer and is ready to cooperate. I have experience in write a programs for Windows to analysis of processes on the site page and receive information from the site. Relevant Skills and E Περισσότερα

$55 USD σε 2 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
3.1
garykirsten

Hope to present a smile on your face on Project completion. Quality assured. 10 years of experience in Excel vba macros. Relevant Skills and Experience 10 years of experience in Excel vba macros. Proposed Milestones Περισσότερα

$30 USD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
1.5
bahaado

I can do it in day, I can also give a team to work on it for faster [login to view URL] reggards Relevant Skills and Experience copytyping Proposed Milestones $60 USD - no desc

$60 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
1.1
carlosjsanchezc6

I have developed web app that you can upload Excel file and process into the Web and database, as well export from Web To Excel template i can give you a password and check if this is what you want. Relevant Skills a Περισσότερα

$144 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
pavelsmarda

This looks like job for me.

$100 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
markchartrand

We can make this happen with RPA (Robotics Process Automation) - Will use blue prism technology and make this work for you, For this sample project we can work the numbers, forwarding with hourly rate Relevant Skills Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ayajsay

A proposal has not yet been provided

$35 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0