Σε Εξέλιξη

Voice Over For Small Video US ENGLISH

Ανατέθηκε στον:

johnnyantorcha

Hello, I can easily do the voice over in your video at the lowest rate, with the highest quality

₹600 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0

6 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο ₹1383 για αυτή τη δουλειά

gr8creations

My bid is for the 90 second video narration to your script. U.S. English, Professionally Recorded, Edited, and Mastered. Relevant Skills and Experience I have over 15 years experience in the audio industry providing v Περισσότερα

₹1850 INR σε 1 μέρα
(94 Αξιολογήσεις)
6.1
paulstefano

Hello, I read your ad. I'd love to help with the project. I'm a voice actor based in Baltimore, MD. I have a professional studio that can produce quality audio for any style and format you need. Relevant Skills and E Περισσότερα

₹2250 INR σε 1 μέρα
(43 Αξιολογήσεις)
5.5
Freezz313

I have music studio to record, fast turnaround and I have a sample of my work. I can deliver a professional product. Relevant Skills and Experience Audio Production, Audio Services, English (US), Music, Voice Talent Περισσότερα

₹1300 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
iamdevalvora

Hey i will voice over your video. in US engish. it will be surely great impact on your video. we make it more better with voice clarity and pronunciation. Chat with me for more discussion. Relevant Skills and Experie Περισσότερα

₹1000 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹1300 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0