Ολοκληρωμένο

video transcription

Ανατέθηκε στον:

KimberlyDodson

A true chameleon, I produce copy which is elegant, straight forward, focused in flow, targeted and engaging Relevant Skills and Experience If you require I can construct copy from guidelines or tighten existing conten Περισσότερα

$60 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
1.6

36 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $131 για αυτή τη δουλειά

TypingxpertRehan

so you have 30 videos which are 1-2 min short and you want us to transcribe into word Relevant Skills and Experience experienced transcriber, please visit my profile for reviews Proposed Milestones $166.67 USD - afte Περισσότερα

$166 USD σε 2 μέρες
(218 Αξιολογήσεις)
7.0
TranslationLab

The language barrier is very real. In such a diverse world filled with a vast array of cultures and languages, it is important that we are somehow able to understand each other; Relevant Skills and Experience both for Περισσότερα

$100 USD σε 2 μέρες
(38 Αξιολογήσεις)
6.8
$233 USD σε 3 μέρες
(64 Αξιολογήσεις)
5.4
Eversole

"Hello, I will transcribe the words from the audio or video simply sent and would likewise give clarifications where important to keep the ascent. Relevant Skills and Experience The works would be finished in a day a Περισσότερα

$100 USD σε 1 μέρα
(19 Αξιολογήσεις)
5.0
Amit222

Sir. Let's make the professional deal with an experienced writer. Looking forward for your positive response. If you want further information, Come & let's Chat now. Relevant Skills and Experience With my excellent re Περισσότερα

$211 USD σε 2 μέρες
(26 Αξιολογήσεις)
4.9
$155 USD σε 3 μέρες
(26 Αξιολογήσεις)
4.0
marionadersal

FREE SAMPLE * Take you 30videos professionally transcripted hello, I am interested in your transcription project, I provide Native transcription, very short time delivery, check my profile reviews. Relevant Skills Περισσότερα

$55 USD σε 1 μέρα
(33 Αξιολογήσεις)
4.5
tracyjackson11

I have over 20 years experience in transcription. English is my first language. I have a fast typing speed with excellent accuracy. My turnaround for 30 X 1-2 min files would be less than 24 hours. Relevant Skills an Περισσότερα

$40 USD σε 1 μέρα
(15 Αξιολογήσεις)
4.1
Devizz

Transcribe is a transcription and dictation tool that help you transcribe audio in a single screen without having to constantly switch between a media - player and a text editor. Relevant Skills and Experience Transcr Περισσότερα

$60 USD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.4
JsMethew

Hello, I am a native English speaker from the USA with 10+ years transcription and proofread experience. Relevant Skills and Experience If you want further information, Come & let's Chat now Proposed Milestones $150 Περισσότερα

$150 USD σε 2 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
3.5
ZAZwork

hey there, I read your job details and see that you are looking for the transcriber. I have 3 years of experience in this field. please look at my portfolio. Relevant Skills and Experience Copy Typing, English (UK), E Περισσότερα

$100 USD σε 4 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.0
shezy007

It would be great if you send me the one file so i can check and get perfect idea Relevant Skills and Experience I am expert in transcription Proposed Milestones $30 USD - video transcription

$30 USD σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
2.7
Rares12

Transcription of 30 videos that are 1-2 minutes long into text. Relevant Skills and Experience I did this kind of work in the past and the employer was very satisfied Proposed Milestones $30 USD - I can negotiate on Περισσότερα

$30 USD σε 2 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
2.7
excellentjobforU

Though not long on freelancer, I have about 2 years experience in transcribing. Relevant Skills and Experience Word processing with average speed of 55wpm Proposed Milestones $30 USD - milestone

$30 USD σε 0 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.4
markskayffsl

Skilled translator. Experience in the translation-transcription field. Relevant Skills and Experience I've been an English teacher. Proposed Milestones $722 USD - 30 videos transcription.

$722 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
2.4
$50 USD σε 2 μέρες
(1 Κριτική)
2.4
RizwanaNawaz

Hi , I will provide you 100% quality work. Moreover you don't have to pay anything in advance , you have to pay only once you will be 100% satisfy . Please tell me when do you want to start ? Stay tuned, I'm still w Περισσότερα

$160 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ValeriyaCher

Good day. I work as a translator for several years. I am so much interested in your project and ready to discuss all the details of work with you. Hope for a further cooperation. Stay tuned, I'm still working on this Περισσότερα

$166 USD σε 4 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
isekerakova

this job requires good understanding of language, dedication and responsability Relevant Skills and Experience i got my english level on B2 and improving and wide skills of translating into and from english, also corr Περισσότερα

$155 USD σε 4 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ZezoMohamed321

i will do my best to help you ,sir

$111 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0