Ολοκληρωμένο

Review my Dating e-book English syntax before I publish it to Amazon

I have PDF dating book, The book contain 162 pages (65520 words).

The book already written and formatted in english.

just need some one to read and review it, and if something need to be changed then add comment so I can make the change.

I already review the book by myself and also some friends did and this work will take max 2-3 days (8 hours per day).

So The max budget for this is 150$

Please don't place bid and don't send message if your price is bigger than 150 for this task.

I attached some pages from my book, please check the attached file "[login to view URL]"

Ικανότητες: Book Artist, Συγγραφή Βιβλίων, Αγγλικά (ΗΠΑ), Αγγλική Γραμματική, Αγγλική Ορθογραφία

Περισσότερα: how to speak and write correctly pdf, complete english grammar book, complete english grammar rules farlex pdf, problems with amazon self publishing, is publishing on amazon worth it, books about online dating experiences, book about online dating, books about online dating fiction, author french management book english translation, download book english sports, spanish book english translation word, book english italian translation, book english, cost translate book english chinese, looking translators can translate french book english publication, book english italian, spanish dating free site english, arabic dating web site english, need translation book english spanish, translator childrens book english dutch

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 17 αξιολογήσεις ) kyriat shmoneh, Israel

Ταυτότητα Εργασίας: #17684637

Ανατέθηκε στον:

angelinaa0012

Hi, I would like to do this job for you. I am great in proofreading so there wouldn't be any problem. Also, the theme of your book sounds interesting to me and from what I have seen in that document you left me, I Περισσότερα

$120 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sanjich

Hi there, I would be very happy if I have the opportunity to proofread this book. I have experience in proofreading and editing so I believe I can do a good job. I can finish the job in 3 days after commission. Περισσότερα

$120 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
2.2

29 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $135 για αυτή τη δουλειά

Allene029

Hi, I am an experienced native English editor/proofreader. I am available to edit and proofread any type of material ensuring the content is flawless and appealing to readers. I am available for one-off tasks or proje Περισσότερα

$250 USD σε 5 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.5
Zaini786

Hello, I am much interested in working with you on this project. I have 7+ years experience in this field and hence will be able to deliver you a perfect job in a timely manner. Hope you consider me for this projec Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
3.7
NewHorizons2016

Hi, I offer advanced English (UK) proof reading and re-writing services. May I take a look at a random page or two from the e-book please? If there number of changes to be made are few and far between, I can pro Περισσότερα

$150 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
1.8
$150 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
0.6
EngrFurqanFarooq

I have done Masters in Structural Engineering and have well knowledge of how to publish paper in journal regarding publications etc.

$155 USD σε 4 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
PKparul

I have a good command over English language with a thorough knowledge of grammar. In fact, grammar is my forte. I am well adept in English vocabulary and spellings too. Relevant Skills and Experience I am experienced Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$111 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
LilyGartman

Hello sir, Editing, rewriting and proofreading are a huge part of what I do every day. Every writing assignment I take on must be grammatically correct and combed through for any possible mistake, and this is somethi Περισσότερα

$30 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Malik3228

Best proof reader Relevant Skills and Experience Best proof reader

$222 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Adaletbakhtiyar

I have a deep knowledge of grammar and I have been proofreading for many years. So I am the one you are looking for.

$140 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
acername

I think that you will appreciate my skills because I have already help to my friend with reviewing his own book which is bestseller in Czech Republic and Slovakia (already sold 50k+ books). His book is about motivation Περισσότερα

$150 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
hnwabufo

I'm very good at this as I have done so for several clients here.

$155 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
CR7yash

I am an avid reader. I am mentioning my Goodreads profile to you so that you are able to understand my taste and the books I have read. [login to view URL]

$111 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$111 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
LOSPOS77

Hi I go through your project description and can help you to improvise and proofread your Ebook. please contact for details. Regards SAM

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
missraymond

Hello I would love to review your book. I read on an average of at least 3 books a week, and I would love to review/edit your book as well. Please contact with more details.

$150 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ShubhamTT

Dear Sir, I have gone through project description and interested taking it up. Posted bid amount is indicative and a more accurate I can give once more details are shared. Looking forward to hear from you. Thanks

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
shivamwrights

It would be an honour to help you with your book and make it more captivating reading than already eye-catching it is. I am looking for an opportunity to be at your service. Yes, my budget is below $150 ... even below Περισσότερα

$30 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
bethweleric

Ready to work for u

$155 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Evosion

Hi, I am an undergraduate who is reading a degree in BA in English and I'm interested in proofreading as well as creative writing. I will try my level best to comply your need within the given time. Thank you!

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0