Ακυρώθηκε

Proofread Paper

I have a PhD thesis to proofread. I need to check grammar, spelling mistakes and coherence of the paragraphs. In order to select the right bidder. You have to proofread the sample paragraph below. Proofread the below paragraph in the proposal.

We will apply additional preprocessing for unbalance classification to improve the accuracy of detection spammer. In this work we used feature that mr. james team are used features which include in degree, so these features can obviously certain case it would be butter but some case not and maid that absolutely need deep understand of features that we may build new features.

Ικανότητες: Επεξεργασία, Αγγλικά (ΗΠΑ), Αγγλική Γραμματική, Αγγλική Ορθογραφία, Διόρθωση

Περισσότερα: proposal website sample matrimonial service, trial program proofread paper, news paper advertisement job sample need, edit my essay for free online, proofreading online jobs, free proofreading software download, proofreader, essay checker and corrector, free online proofreading tool, free online essay grader, free grammar and punctuation check, technical writing, proofreading, proposal letter sample, marketing campaign proposal free sample, business proposal stationary sample, freelance proposal letter sample, painting proposal letter sample, design service proposal letter sample, product proposal letter sample

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 6 αξιολογήσεις ) Wallampitiya, Sri Lanka

Ταυτότητα Εργασίας: #17093140

41 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $134 για αυτή τη δουλειά

Proofsolution

Bid will be adjusted after discussion/having a look at the document. Experienced, professional, accurate and reliable. Top notch quality and timely completion will be ensured. My work is double proofread and I can star Περισσότερα

$100 USD σε 4 μέρες
(375 Αξιολογήσεις)
6.5
davidbrookesuk

**Word count required for bid** Hi, I can do a really great job with editing your thesis. I currently run my own editing business, where I routinely proof and edit all kinds of texts included theses. Some deta Περισσότερα

$88 USD σε 3 μέρες
(156 Αξιολογήσεις)
6.6
MikeD21

Hello, You have just posted a project by requesting to proofread/Edit your thesis paper. A highly experienced proof reader and copy editor with a First Class Honours degree in English Language and a published author Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(97 Αξιολογήσεις)
6.4
thelords

The tools and labors require a lot of effort from the administrative section to the users. This implies that you have to do a lot of work very fast because spammers are very fast and can't be caught when you are slow w Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(92 Αξιολογήσεις)
6.2
LeahAnson

We will apply additional pre-processing for unbalance classification to improve the accuracy of detection spammer. In this work, we used the feature that Mr. James' team used, features which include in degree (this lit Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(50 Αξιολογήσεις)
5.3
IkoroObinna

Hello! I understand that you have a PhD in need of some proofreading and polishing. I might not be a Hemingway, but i am still a very versatile, flexible and experienced individual. As well, my fees are astonishingly a Περισσότερα

$130 USD σε 1 μέρα
(9 Αξιολογήσεις)
5.3
$155 USD σε 3 μέρες
(44 Αξιολογήσεις)
5.0
elexon

Dear Employer, You have specified that you need editing and proofreading your PHD thesis. I deliver grammatically accurate, consistent outcomes for your proofreading needs, ensuring that your voice and style always re Περισσότερα

$250 USD σε 5 μέρες
(31 Αξιολογήσεις)
5.1
TechnoWritesAcad

Hi With reference to your proposal, I UNDERSTOOD YOUR REQUIREMENTS. I understand that you want me to proofread and edit the content. As a professional freelance writer and as an editor, I have cognate experience i Περισσότερα

$50 USD σε 3 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
4.3
Lily2k18

Hello friend, welcome with your project. I have checked your requirements on this Proofreading task and confident to deliver a plagiarism free paper on time. Is it only about grammatical proofreading or do we need to e Περισσότερα

$30 USD σε 3 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
4.0
nopsky

Hi, I am a professional proof reader and editor. I worked as the features editor of newspaper organization for several years. Now I intent to make my mark here as well. I will go through your document and dot the I’s a Περισσότερα

$30 USD σε 3 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
3.8
$200 USD σε 2 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
3.6
deeudeec

"In this project, we will apply additional pre-processing steps for imbalanced classification. This will improve the accuracy of spammer detection. We will also include some features that Mr James and his team have use Περισσότερα

$140 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
2.5
Krishna804

I am a professional writer (academic, copy, line and substantive editing) and proofreader offering a good amount of experience in editing a wide range of written stuff.

$133 USD σε 2 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
1.7
nancyrushner

We will apply additional preprocessing for unbalance classification to improve the accuracy of spammer's detection. In this work, we used a feature that Mr. James' team used. This feature also, includes the degree. T Περισσότερα

$233 USD σε 2 μέρες
(1 Κριτική)
1.5
zeeshanabrar

We will apply additional reprocessing for unbalance classification to improve the accuracy of detection spammer. In this work we used feature that Mr. James's team has used, features which include in degree, so these f Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
1.0
ScubaSam

Reading gives me immense pleasure and I have read books of various genres. Nothing thrills me more than having a proof reading job. I place high regard for quality and ensure quick and effective results for all m Περισσότερα

$200 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
azaabdull

We will be applying additional preprocesses for unbalanced classifications to improve the accuracy of detection spams. For this process, we will use the feature which Mr. James' team used, which includes some degrees t Περισσότερα

$155 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Rovernaut

Hello, I am new to freelancing but not to proofreading. I have done many proofreading jobs to the satisfaction of my lecturers, and I can guarantee a quality job. Relevant Skills and Experience Hello, I am new to fr Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
OcQue3101

We will apply additional pre-processing for unbalanced classification to improve the accuracy of spammer detection. In this work, we used features of Mr. James' team which in certain cases, can be better but in some ca Περισσότερα

$35 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0