Κλειστό

Proof-reading

129 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο €40 για αυτή τη δουλειά

happymarli

Hi, May I know what the paper is about and the total word count? I can meet your deadline once I know the total word count. I enjoy supporting people to be their best, especially when it comes to clear communication Περισσότερα

€90 EUR σε 2 μέρες
(2555 Αξιολογήσεις)
9.1
crispwriter

Proof-reading I have read your requirement, I’m best for this job, send me text so that we can discuss further.

€90 EUR σε 1 μέρα
(311 Αξιολογήσεις)
7.6
Haaly

Dear, I can perfectly edit and proof read the document. I shall also provide you with a free Turnitin plagiarism report. I edit for overall wordiness, replace inappropriate words and eliminate spelling error Περισσότερα

€23 EUR σε 1 μέρα
(287 Αξιολογήσεις)
7.2
elexon

Dear Employer, You have specified that you need proofreading and the desire page limit is 20 .I deliver grammatically accurate, consistent outcomes for your proofreading needs, ensuring that your voice and style alway Περισσότερα

€40 EUR σε 1 μέρα
(143 Αξιολογήσεις)
6.7
Softeria

Hello, I am Asad. I welcome you to the world of writing where you will be provided High quality and plagiarism free work within your deadline. My expertise are Academic writing, Thesis, Dissertations, Research Proposal Περισσότερα

€100 EUR σε 1 μέρα
(162 Αξιολογήσεις)
6.9
davidbrookesuk

**Word count required for bid** Hi, I can do a really great job with proofreading your paper. I currently run my own editing business, where I routinely proof and edit all kinds of texts: essays, dissertations/th Περισσότερα

€45 EUR σε 2 μέρες
(153 Αξιολογήσεις)
6.6
jw010699

Hello, I am an experienced academic proofreader and can finish proofreading your paper within 36 hours. i will ensure your paper is well-written and free of errors. To accomplish this, i will fix the sentence struct Περισσότερα

€52 EUR σε 2 μέρες
(188 Αξιολογήσεις)
6.8
benni25

Hello, Hope you are doing fine, we would like to express our interest to work with you. Benni Translation Services having over 8 Years of Experience in Writing has developed a Highly Qualified and Professional Proofre Περισσότερα

€8 EUR σε 1 μέρα
(233 Αξιολογήσεις)
6.8
€50 EUR σε 1 μέρα
(123 Αξιολογήσεις)
6.5
ckarachu

Hello I am a skilled editor with great command of the English language and therefore guarantee you quality proofread work within the stipulated timeline.

€50 EUR σε 1 μέρα
(80 Αξιολογήσεις)
6.3
MikeD21

Hello, You have just posted a project by requesting to proofread/Edit your 20 pages document. A highly experienced proof reader and copy editor with a First Class Honours degree in English Language and a published au Περισσότερα

€150 EUR σε 1 μέρα
(90 Αξιολογήσεις)
6.3
TabithaFriend

Dear Employer## Welcome to my GIG. I am Mrs. Mary Louise Wilsher from United Kingdom (UK). I have read your project description and applied for your project named is Proof-reading. In this project description you Περισσότερα

€22 EUR σε 0 μέρες
(94 Αξιολογήσεις)
6.2
raikhan562

Hey Rainee Allen here! For my multiple administrative jobs, I have been involved in detailed proofreading and have been praised for my meticulous attention to detail. I understand how English is supposed to look and s Περισσότερα

€34 EUR σε 2 μέρες
(93 Αξιολογήσεις)
6.3
VirtualBrainInc

Hello, I have briefly read the description on proofreading, and I can deliver as per the requirements, however, I need us to discuss for more clarity on the details, deadline and budget as well. You can also hire me vi Περισσότερα

€23 EUR σε 1 μέρα
(78 Αξιολογήσεις)
6.3
himelbph

Hi, I am a UK University Graduate. I am seeking this opportunity to assist you in your project. I can assure you “Quality” writing. Let us discuss more about the project. I have 100% positive reviews in FL accoun Περισσότερα

€23 EUR σε 1 μέρα
(114 Αξιολογήσεις)
6.1
nysourceinc01

Dear employer, I have over 15 years of experience in writing, editing and proofreading. My particular expertise and experience is in business writing and user guides/instructional documents. Copy writing, Editing Περισσότερα

€30 EUR σε 3 μέρες
(59 Αξιολογήσεις)
6.1
xibalbaeve

Dear Project Employer, based on the project description/summary, I believe my experience, skills and knowledge are a good match to complete your job tasks. I am a native English speaker and serious person with 6 years’ Περισσότερα

€23 EUR σε 1 μέρα
(43 Αξιολογήσεις)
5.4
TechnoWritesAcad

Hi With reference to your proposal, I UNDERSTOOD YOUR REQUIREMENTS. I understand that you want me to proofread and edit the content. As a professional freelance writer and as an editor, I have cognate experience i Περισσότερα

€300 EUR σε 1 μέρα
(82 Αξιολογήσεις)
5.4
TRANSLATEcorner

Hello There, I am a highly experienced professional with 10 years of experience in proofreading.I can assure you top quality content using the credible and authentic resources. contact me so we can discuss. Kind Περισσότερα

€10 EUR σε 1 μέρα
(52 Αξιολογήσεις)
5.7
HarleyJohnson

As a specialist in Proofreading, Editing, , Rewriting, Paraphrasing, Polishing, creative copywriting, the multitude of services I provide my clients truly knows no bounds. In fact, you might say I am a jack of all trad Περισσότερα

€150 EUR σε 2 μέρες
(34 Αξιολογήσεις)
5.2