Ολοκληρωμένο

$45 for 50 stores' shipping tips, 120+ words per store

1. The topic assigned to shopping tips of each store, you should use your own language to introduce how to save money. For example, signing up, free shipping, coupon codes, gift card, bulk order, group discounts, military discounts, etc.

2. Try to use {keywords} in each shopping tips

3. Almost no errors of vocabulary, spelling, punctuation or syntax

4. More than 120 words

5. Use your own words

6. Use the Second or third person, so do not use words like "we", "our"

7. Submit the task as "samples" format in the Excel

If it does not meet the requirements as above, you need to modify them unconditionally.

Ικανότητες: Αγγλικά (Ην.Βασιλείου), Αγγλικά (ΗΠΑ), Writing

Περισσότερα: 120 words, article 120 words, short articles 120 words, review 120 words, articles 120 words, write 120 words, stories 120 words, poems 120 words, 120 words english, 120 words budget, blog post 120 words, 120 words holiday, 120 words 150 words, travel 120 words, movie review 120 words, articles 100 120 words, article writing 120 words, shipping companies short words

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 1 αξιολόγηση ) Hong Kong, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #17797128

Ανατέθηκε στον:

PanchajanyaArts

Hi, I agree with the mentioned rate of $45 and can provide the work as per your requirements. :) Also, I offer free revisions, so you need not worry about that! I deliver high-quality content at a very reasonable pri Περισσότερα

$50 USD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
1.2

10 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $58 για αυτή τη δουλειά

KomalA1

Hi! I am a very fast, capable and keen young English writer and Proofreader. My language and spelling is flawless and I also have a strong interest in many of the topics. My goal and mission has always been to ensure 1 Περισσότερα

$70 USD σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
4.5
khanjzthanjzt

Greetings, I have read the project description. I have more than 10 Best Content Writers team. Allow me to complete this project with 100% accuracy and perfection within 2 days. Warmest Regards Sample Sample https Περισσότερα

$45 USD σε 3 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.5
KULJITSANDHU87

Hi, Greetings for the day! I would like to apply for your job to write shopping tips for 50 stores. I see your requirement for Shopping tips with proper heading tags, keywords and a call to action on each of the Περισσότερα

$45 USD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.9
CsharpSpecialist

I have gone through the Excel and I can write excellent shipping tips that would promote the relevant websites through the helpful tips. Can deliver within 2 days, will ensure quality well-researched content.

$50 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
0.5
Caryken

Hi there. I am a proficient descriptive article writer with an impeccable understanding of the English Language and experience in SEO writing. Do hire me for unique content that will meet all your requirements. Regar Περισσότερα

$35 USD σε 2 μέρες
(1 Κριτική)
0.6
alihaider13

Hi! I've read the description you've provided there and I consider myself more than just a suitable person for this particular job. The content I'll write for your stores would be 100% plagiarism free and genuine. You Περισσότερα

$45 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
jkken

Hi, I'd love to write your 50 stores' shipping tips. I have read your project requirements and I feel that I can be of significant help to you and your target brand. Given the chance to work on this project, I will Περισσότερα

$45 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Aliabbass78

treason.—1[(1) Any person who abrogates or subverts or suspends or holds in abeyance, or attempts or conspires to abrogate or subvert or suspend or hold in abeyance, the Constitution by you Relevant Skills and Exp Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
rahman9886738raj

The sentences will be worth ur money

$35 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0