Ακυρώθηκε

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Cyber Physical Systems(CPS)

Καλησπέρα πρόκειται για βιβλιογραφική εργασία και να αποτελείται από 70-100 σελίδες με θέμα Cyber Physical Systems (CPS). Αρχικά μου έχουν ζητηθεί τα παρακάτω: τι ονομάζουμε Cyber Physical Systems(CPS), τι είναι ένα critical infrastructure, ποιες οι εφαρμογές τους και

ποια τα challenges που αντιμετωπίζουμε,πως σχετίζονται, ομοιότητες, διαφορές, υποσύνολο, ορισμός. Γενική περιγραφή Critical infrastructure και τέλος security, privacy και protection για CPS και Critical infrastructure. Με επικοινωνία που είχα με τον καθηγητή μου, μου εξήγησε ότι οι σελίδες της εργασίας δεν θα καλυφτούν μόνο από τις συγκεκριμένες ερωτήσεις, αλλά θα υπάρξουν και άλλες κατόπιν ραντεβού με τον καθηγητή και βλέποντας την πρόοδο της. Άρα λογικά αν προχωρήσουμε σε συμφωνία θα πρέπει να είμαστε σε επαφή και για τα υπόλοιπα. Στο αρχείο rar έχει σημειώσεις-υλικό που μου δόθηκαν από τον καθηγητή για βοήθεια.

Ευχαριστώ

Ικανότητες: Αγγλικά (ΗΠΑ)

Περισσότερα: cps security, systems, physical, physical security, cyber security marketing, cyber security sales leads, cyber security quotes, microsoft visual basic language cyber security, cyber security sales, cyber security specialist, security systems, cps, cyber security banners design, diploma network cyber security, english privacy, diploma cyber security chennai

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 1 αξιολόγηση ) athens, Greece

Ταυτότητα Εργασίας: #5567810