Σε Εξέλιξη

Need a native English speaker to transcribe audios

I'm looking for a highly motivated and passionate freelancers for transcribing an audio/video. This will be a full time job and i need that your always available and not employed.

Once i contact you i'll send the instructions and sample also the audio

Bidders must have the ability to transcribe the 1 hour audio in just 6 - 12 hours accurately.

Bid carefully.

Ικανότητες: Αγγλικά (Ην.Βασιλείου), Αγγλικά (ΗΠΑ), Αγγλική Γραμματική, Αγγλική Ορθογραφία, Απομαγνητοφώνηση

Περισσότερα: need native english speaker to translate thai to english, speaker native english correct style english, native english speaker needed correct paper, native english speaker wanted, native english speaker bilingual french, native english speaker needed, can become native speaker american english, need native english speaker edit, editing native english speaker, proof native english speaker, proofreader native english speaker, companies need native english speakers, native english speakers need apply, native english speaker expenses included

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Vietnam

Ταυτότητα Εργασίας: #11807852

Ανατέθηκε στον:

$15 CAD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0