Κλειστό

Chinese>English translation huge project

17 freelancers are bidding on average $16 for this job

$14 USD σε 1 μέρα
(613 Αξιολογήσεις)
8.7
DreamersLTD

Hello Sir, Native translators are ready to work with you. We ensure the quality, deadline and best price for your project. 100% human and accurate translation guaranteed!! We offer professional human and high Περισσότερα

$14 USD σε 1 μέρα
(319 Αξιολογήσεις)
7.9
workers9

Hello there, Our native and experienced translators are ready to assist you on this project. We are a group of professional translators who provide high quality and error-free human translations. We can assure you Περισσότερα

$14 USD σε 1 μέρα
(102 Αξιολογήσεις)
7.5
BTranslated

Hi there! We are a team of native linguists and translation professionals. All our translations are done by Native Speakers. The price includes proofreading that's done by another Native speaker. We always assign two Περισσότερα

$15 USD σε 1 μέρα
(109 Αξιολογήσεις)
6.6
Junyou

Hi there, I am a highly talented translator with vast experience in translating documents and other materials from English to Chinese and vice versa. I have finished some similar jobs here,please check my profile:h Περισσότερα

$15 USD σε 1 μέρα
(108 Αξιολογήσεις)
6.3
Steenbergen

Bi-lingual English/Chinese speaker I can provide you professional, responsive and reliable translation in a short period of time. I am a certified translator with a university degree in translation and years of Περισσότερα

$15 USD σε 1 μέρα
(56 Αξιολογήσεις)
6.4
$10 USD σε 0 μέρες
(113 Αξιολογήσεις)
6.2
Webcont247365

Native English translator is ready to start right away. We guarantee you high-quality translation. All translations will be MANUAL. NO GOOGLE TRANSLATIONS at all. You ONLY pay for excellent quality. Looking forward to Περισσότερα

$55 USD σε 1 μέρα
(19 Αξιολογήσεις)
5.5
concjames

I am a native speaker in Chinese, who are based in Hong Kong. Therefore, Chinese is not a problem for me. I am strong in written and read in Chinese, including traditional and simplified Chinese. From my review and e Περισσότερα

$15 USD σε 1 μέρα
(23 Αξιολογήσεις)
4.6
$15 USD σε 1 μέρα
(19 Αξιολογήσεις)
4.5
WorldWideWebVIP

Hi James, Thank you for posting translation projects again. Could you share more details with your huge project? I am an individual freelancer and would like to work with you.

$10 USD σε 1 μέρα
(26 Αξιολογήσεις)
4.4
lips1234

Hi I am interested in your job. I do all translation myself manually. There is no computer translation or subcontracting. Please see my background below. My rate is US $0.06 per source word. I look forward Περισσότερα

$15 USD σε 1 μέρα
(11 Αξιολογήσεις)
3.9
horeb282

A proposal has not yet been provided

$10 USD σε 2 μέρες
(1 Κριτική)
2.0
meihschen

Hi! I am a native Chinese speaker from Taiwan and very fluent in English. I can translate your files with 24 hours at the rate of 10 USD: Hope you are interested in my service. Thank you! Mitac

$10 USD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
2.1
JenCR

Hi I'm interested in this project I can send you my cv if you are still looking for a freelance translator for the project. Regards Jennifer

$10 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sweeho

A proposal has not yet been provided

$15 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
2.7
jennyyue42

I was born in China. I am able to write Chinese and speak both Chinese and English fluently. I am new to freelancing, but I would like the opportunity to provide you my language skill.

$15 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0