Κλειστό

Structural Analysis using Lusas software - - Finite Element Analysis

The aim of this work is for the student to analyze a structure using Lusas software program and check the results from the computer analysis against valid simplified approximate methods.

Strictly Lusas software.

My budget is 100 - 175 Aud only bid if you can do the job

Ικανότητες: Πολιτική Μηχανική, Μηχανολογία, Δομική και Στατική Μηχανική

Περισσότερα: statistical analysis using spss software, finite element analysis parabolic antenna, optimization machining parameter using finite element, lusas student version, lusas software price, lusas software crack, lusas bridge software free download, lusas trial version, what is lusas software, lusas software free download, lusas software tutorial, engineering, civil engineering, structural engineering, finite element analysis projects ansys, finite element analysis connecting rod ansys, finite element analysis freelance, optimization projects finite element analysis, connecting rod finite element analysis, finite element analysis connecting rod

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 1 αξιολόγηση ) Bondo, Kenya

Ταυτότητα Εργασίας: #15448366

1 freelancer κάνει προσφορά κατά μέσο όρο $194 για αυτή τη δουλειά

Lemeengineer

A proposal has not yet been provided

$194 AUD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0