Ολοκληρωμένο

SOLVE 2 SIMPLE 2 PORT PARAMETERS CIRCUIT PROBLEMS,

Ανατέθηκε στον:

profvipabutaleb

I'm electrical engineering TA with 10+ years of experience. I'm experienced with analog design using diodes-MOS - BJT -OpAmps - passive and active filters - digital electronics - digital design and logic gates - freq Περισσότερα

$2 USD / ώρα
(12 Αξιολογήσεις)
2.9

4 freelancers κάνουν προσφορά κατά μέσο όρο $2/ώρα για αυτή τη δουλειά

marisaramesh

I am good at micro-controller programming (C language & Assembly) 8051, PIC, AVR, ARM, DSP devices and debugging skills in both software and hardware. Also good at micro-controller board hardware design. Looking forwa Περισσότερα

$2 USD / ώρα
(1 Κριτική)
0.7
khanjzthanjzt

Good Day, We have read the project description, please share some more details to understand your requirements. Best Regards

$2 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
1.5
AhmedMFakkar

Hello Dear, I am a professional network engineer and i have great experience in network design and installation. I am a very committed and hard working person and I have been part of long term projects before. Tha Περισσότερα

$2 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0