Ολοκληρωμένο

Smart Parking Lots

Smart Parking System has six spots

each spot has ultrasonic sensors HC-SR04

Display number of available spots on LCD screen 16x2 Model 6514

All connected with PIC16F877A Microcontroller

Ικανότητες: Ηλεκτρονικά, Μηχανολογία

Περισσότερα: engineering, electronics, electrical engineering, microcontroller

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 7 αξιολογήσεις ) Pittsburg, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #10305934

Ανατέθηκε στον:

RobertoIV

I have used PIC for different projects with ultrasonic sensor such as water level indicator and for robots with obstacle avoidance.

$277 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
1.5

13 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $554 για αυτή τη δουλειά

sagradoamicus

Hi i am an expert electrical engineer with almost 7 years of experience in this field. please have a look at my profile i assure you quality work and on time delivery. i have completed a number of projects here have a Περισσότερα

$737 USD σε 5 μέρες
(79 Αξιολογήσεις)
6.3
microembedded

hi i am an electrical engineer. i have vast experience related to micro controller and its programing. i have done many embedded system projects. i have hardware experience regarding pic16f877A. let me know if you are Περισσότερα

$750 USD σε 5 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
4.5
zeshankhan43210

Hi. I am a professional Electronics Engineer having expertise in Sensor interfacing with Micro-controllers. I have expertise on PIC16f877a. I have done a smart parking system project already. Contact me and lets Περισσότερα

$1111 USD σε 10 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
4.2
xuol

dear Sir i can do this project. I can assure you that if you work with me once, you will always work with me for these kind of projects.

$333 USD σε 10 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
2.8
$526 USD σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
2.3
$777 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mabdulrida

A proposal has not yet been provided

$444 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Tony2311

I can increase more functionalities in same money & duration. For more detail please contact me at mentioned details

$388 USD σε 8 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
jehielmartinez

great experience in this type of devices.

$333 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
gguptaec

Hello, i am an embedded coder for more than 4years of experience working with a reputed multinational. worked on PIC24F microchip, and other controllers such as freescale, maxim, renesas etc. Have good experience of wo Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
pma571a4b101400c

I am a civil engineer. very well versed with auto-cad and designing. I might be new to freelancer, but not to designing.

$555 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
MBilalK18

Hi! I am an Electrical Engineer. I have proficient skills in Embedded Systems. I have worked with PIC and Arduino microcontrollers. I have also interfaced LCD and ultrasonic sensors with miconcontrollers so I can Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
aloque

This is just an initial thinking process related to your project: 6 HC-SR04 2 pins (trigger, echo) total 12 pins, 6 on will need to be support interrupt on change. But only RB4-RB7 support that (only 4), it is a littl Περισσότερα

$500 USD σε 15 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0