Σε Εξέλιξη

robotic platform

This project require someone to build an minimum arduino robot platform that can interact with android or iOS app.

Ικανότητες: Arduino, Ηλεκτρική μηχανολογία, Μηχανολογία

Περισσότερα: robotic templates, robotic entry forms, web design hosting video security robotic cameras, android, engineering, electronics, electrical engineering, arduino, android iphone, robotic dog flash, female robotic audio samples, project robotic arm program, web robotic design, dsp robotic project, free robotic flash joomla template, microsoft robotic studio microcontroller pic

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 20 αξιολογήσεις ) yuen long, Hong Kong

Ταυτότητα Εργασίας: #10590908

Ανατέθηκε στον:

rangasumiranc

To start with robotics, it is highly essential to understand the hardware but given a platform, advanced level of projects can be initiated and a proper understanding of a platform can be done. Here we shall provide yo Περισσότερα

$888 HKD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0

19 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $1154 για αυτή τη δουλειά

Anthony989

Hello, I am Anthony. I am working FULL TIME as freelancer. I have double degrees in Mechatronics and Applied Science fields. I have very good feedbacks on freelancer.com . Please check the lin Περισσότερα

$1111 HKD σε 3 μέρες
(38 Αξιολογήσεις)
6.6
mechatronicsengr

Hi, I have plenty of experience with Android and Arduino Interface. I can execute this project in less possible time. Looking Forward, Khawaja

$1178 HKD σε 3 μέρες
(51 Αξιολογήσεις)
6.3
junaidahma463

Hello Client, I have seen ur project details and i believe that I can do ur assigned task efficiently and with in the time span u r providing. My final year project was meal serving robot and that was also wirelessly Περισσότερα

$1111 HKD σε 3 μέρες
(40 Αξιολογήσεις)
5.2
amankaushal90

Hi , I am an electronics Engineer and an Arduino Expert. I can deliver the project on time with good quality. Please send me a private message to discuss further about the project. Regards Aman Kaushal

$1263 HKD σε 4 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
5.6
Valuesolutions

Hello, contact me for high quality work delivered on time. I will work on you paper personally since i do not outsource some of the writers will outsource your paper which might delay the delivery time , this guarantee Περισσότερα

$1178 HKD σε 3 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
5.2
RoboTechnics

Hello, I believe that me and my team could answer the product development needs of this project in terms of both design and hardware development. We are specializing in the field of autonomous systems, unmanned vehicl Περισσότερα

$2000 HKD σε 20 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
4.6
sahanwa23

Hi! Im an electrical and electronic masters student studying in UWE. I have the experience of coding in C/C++/Assembly/Arduino/PIC C/MikroC/MATLAB for more than three years. I also have the knowledge and experience o Περισσότερα

$888 HKD σε 3 μέρες
(25 Αξιολογήσεις)
4.6
puzzles

Hi, I'm an electronics engineer with more than 6 years of experience in designing and developing various digital and embedded systems... Currently I help engineering students to complete their academic projects. Περισσότερα

$1000 HKD σε 7 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
3.9
akilan013

Hi I can help you to create an Arduino based Robot platform which can be controlled and monitored by Android and IOS. I have worked with Robots before (See my portfolio). Including that one, I have done several Ard Περισσότερα

$500 HKD σε 3 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
4.0
estebantoribio

Hi, I'm an Electronics Engineering student from Argentina. I consider I'm able to help you. I'm new to freelancer but that doesn't mean I have no experience, you will get from me the best effort to get a job done that Περισσότερα

$240 HKD σε 15 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
3.9
taod

I’m a young engineer , working in electrical engineering and electronics industry since 2009. Embedded programming of Atmel microcontrollers' since 2010. Development of applications in C++ Java, MATLAB - since 2011 Go Περισσότερα

$500 HKD σε 20 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
3.6
RobertoIV

I have experience using arduino for robotics projects like line following robot, wall evader and some others. I have developed simple apps for Android using app inventor.

$2000 HKD σε 5 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.0
Ars4r3Lancing

No problem Sir! Lets chat and thanks for posting this job. .

$1844 HKD σε 10 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.3
kchakraborty

Hello I am an Electronics engineer from India. I have 3 years of experience with arduino and robotics. I also conduct workshops on these topics including H/W software interfacing. I can definitely complete your proje Περισσότερα

$800 HKD σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.9
eshakamr9

Hi, I have experience in Android-Arduino applications and sketches. let me know more about your project and your app will be ready as needed

$1244 HKD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
MOHBAT145

Hi, I am expert in micro-controllers and programming. In my Final year project, I made a four wheeled mobile robot controlled through Personal computer. The platform was using Arduino to control its motors, and read Περισσότερα

$1400 HKD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$1111 HKD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
cnsbc

Hello! My name is Cássia, I'm a brazilian student of engineering of automation and control and I'm maker robots in my college and for hobby. I'll be very happy in help you to produce your robot, i can make the progra Περισσότερα

$1666 HKD σε 15 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0