Κλειστό

Nyquist plot

33 freelancers are bidding on average €108 for this job

uetian09ee506

Hi, i am expert in Control Systems, i can do your project on Nyquist Plot, plz contact me for your project

€100 EUR σε 3 μέρες
(275 Αξιολογήσεις)
7.3
hmramezani

Hello I can help you with your task please check my reviews for more information Relevant Skills and Experience MATLAB c cpp python algorithms statistical signal

€100 EUR σε 2 μέρες
(130 Αξιολογήσεις)
6.9
VolKa

Hi. Please provide more information and I will tell if I can do this and my bid for this. Regards...

€70 EUR σε 2 μέρες
(166 Αξιολογήσεις)
6.5
sajjadahmed19

A proposal has not yet been provided

€100 EUR σε 2 μέρες
(54 Αξιολογήσεις)
5.8
Blast545

Hello, my name's Jorge, I am electronics engineer with experience programming embedded devices. In my career I have used Nyquist very frequently, so I have experience with it. In addition, during my studies I make man Περισσότερα

€70 EUR σε 3 μέρες
(64 Αξιολογήσεις)
5.7
€100 EUR σε 3 μέρες
(51 Αξιολογήσεις)
5.7
SqUa11

Hello, My name is Mohamed. I have 6 years experience in Matlab and designing using Nyquist. I checked your project description and I can handle the task contact me for more details.

€155 EUR σε 3 μέρες
(83 Αξιολογήσεις)
5.5
bchandra1955

Expert in Matlab, Simulink, Power System, Signal Processing, Control System, Artificial Intelligence. Power system, power electronics & drives Already finished similar work.

€230 EUR σε 3 μέρες
(129 Αξιολογήσεις)
6.4
Piao217

I am an MSc majored in mathematics. (Probability and Statistics in detail) I have 3+ years experience in math teaching and several papers published. Just consultation is also welcome. Master of Mathematics Algori Περισσότερα

€200 EUR σε 3 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
5.3
€155 EUR σε 3 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
4.9
kiendac2017

Hello I am a control engineer and worked with many control systems. I used Bode plot, Nyquist plot and so on for analysing control system. I can really do this job. I hope to see you soon. Thanks.

€155 EUR σε 3 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
4.9
amariitism

Hello We are highly motivated young technocrats from India. We are approachable, you can come to us if you have a struggle, we are happy to help. Team TiponTongue

€180 EUR σε 7 μέρες
(26 Αξιολογήσεις)
5.0
abhishekagarwal1

Hi, I am electronics and communication engineer. I have solved and plotted many projects in given time in control systems. I can solve and plot your project in given time. If you award me your project, I shall thankful Περισσότερα

€60 EUR σε 2 μέρες
(41 Αξιολογήσεις)
5.3
mzdesmag

I am an electrical engineer and i have experience on this project and i can complete this perfectly. I am an electrical engineer and i have experience on this project and i can complete this perfectly.

€144 EUR σε 3 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
4.3
EslamAbdelhady

Hi, I’m still here to work on this project. I think i’m your best candidate for this job. Just chat with me and we can agree on everything.

€50 EUR σε 1 μέρα
(16 Αξιολογήσεις)
3.9
mha593efed516da0

I am electrical engineering .I have lot of experience working with various employers globally. can I do Circuit Analysis and design, Power System Analysis,DC/AC machines Electrical Distribution , translation and te Περισσότερα

€30 EUR σε 1 μέρα
(16 Αξιολογήσεις)
3.6
howang2017

Hello, dear friend I am expert in matlab, physics, math... I have a lot of experiences in many fields. I will do your task well. Best regards.

€155 EUR σε 3 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
3.2
luicho10

Good afternoon. I have a degree in mathematics with a master's degree in applied mathematics and could help you in your project. I have knowledge in matlab too.

€133 EUR σε 2 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.2
maliamaza

Hello, I'm a mechanical engineer and have good knowledge in mathematics. I always finish job on time and have good comunication with clients.

€111 EUR σε 2 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
2.6
chrischrism

Hello I am an electrical engineer and have much experience in electrical engineering. I know about Nyquist plot and I can easily implement on this project. I will provide your good quality result on time. If you a Περισσότερα

€155 EUR σε 3 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
2.6