Κλειστό

AS_Network_Interface_design02

Need guidance within 12 hours, Budget is up to INR 2400/- for 10 hours support

Thanks for bidding

Pls add you PLC or controller configuration expertise

Attached Manuals are for reference

you will be controlling includes 4 package plant ammonia

compressors, their associated valving and the fan banks on the evaporator and

condenser.

Each compressor has a small PLC performing local control and providing a number of

inputs and outputs (I/O) to the larger plant PLC that coordinates the overall plant

operation. The compressor PLCs are located in a small control cabinet mounted on

the compressor pad.

The valves are field mounted on the ammonia piping to and from the compressors and

are controlled by the plant PLC.

The network is to be an AS-Interface network, connected to a Pepperl and Fuchs ASInterface

master VBM-CLX-DM in a ControlLogix rack on the main PLC. The details

of the rest of the control system are not relevant to your task, you just need to ensure

connectivity between the devices and the AS-I master

Ικανότητες: Χημική Μηχανική, Ηλεκτρική μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Μηχανολογία, Mechatronics

Περισσότερα: network programming network interface, network interface card access java, access network interface programming, network interface programming, setting network interface using, network interface card information, add network interface code, configure different network interface netbackup, java network interface count, low level network interface, network interface, network interface status, network interface card programming, backgammon network interface, vbnet default network interface card info

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 403 αξιολογήσεις ) KANPUR, India

Ταυτότητα Εργασίας: #16971578