Κλειστό

Led light dimmer with a distance sensor

We are creating a light (led) which intensity fades in and fades out when a person approach measured with a distance sensor IR or ultrasonic. The final product (sensor and controller) needs to be small, super steady and it can be a prototype.

Ικανότητες: Ηλεκτρική μηχανολογία, Ηλεκτρονικά, Μηχανολογία, Microcontroller

Περισσότερα: motion sensor dimmer switch, led dimmer motion sensor, dimming motion sensor outdoor, dimming occupancy sensor 0-10v, led dimmer sensor, proximity sensor light switch, led proximity switch, programmable usb led light, atmega8 light dimmer, led light sensor pic, 12v light dimmer circuit, led light electronics, led light calculator, led light designer norway, led light sensor 16f628a, led light using pic, sec pause led light, led light energy calculator, led light watch circuit, design banner led light

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 1 αξιολόγηση ) The Hague, Netherlands

Ταυτότητα Εργασίας: #17925410

45 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο €148 για αυτή τη δουλειά

sagradoamicus

Hi I am experienced electronics engineer with more than 8 years of experience. I have worked with different sensors on arduino and other systems. i can provide you complete solution for it Please get in touch Rega Περισσότερα

€200 EUR σε 5 μέρες
(225 Αξιολογήσεις)
7.8
€166 EUR σε 2 μέρες
(225 Αξιολογήσεις)
7.3
aliserbetci

Hi, I have worked with World smallest Time-of-Flight (ToF) ranging sensor called VL53L0X. I can develope your project and make the board smallest also prepare 2 prototypes as long as you can pay manufactering costs. Περισσότερα

€250 EUR σε 10 μέρες
(33 Αξιολογήσεις)
6.5
amelectronics

Hello sir, I have experience in designing electronics circuits and can make your project. i will make your project completely on my side and will deliver a working prototype. I can also develop hardware compatible and Περισσότερα

€200 EUR σε 10 μέρες
(31 Αξιολογήσεις)
6.4
microembedded

hi there i am an electrical engineer. i have vast experience with IR distance sensors and ultra-sonic distance sensors. i have made a similar setup for one of my clients. he wanted to increase or decrease the intensity Περισσότερα

€250 EUR σε 10 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
6.3
Euroaccount

Hello how are you? As a professional electrical engineer with more than 7 years of experience I am sure that I can make the working-well prototype. I have rich experience in developing light dimmer with distance senso Περισσότερα

€155 EUR σε 3 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
5.1
JunaidAhmad92

Hi, I am an experienced electrical engineer having more than 5 years of experience in circuit designing and products prototyping. I will design, simulate and test circuit on hardware so you wont face any issue w Περισσότερα

€166 EUR σε 7 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
5.0
arrijal1992

Hi, For easy design, we can use ultrasonic sensor, we can use SRF04/SRF05 or another distance measuring sensor. we can use tiny controller like Arduino nano, and using PWM, we can dim Led lights. I have experience us Περισσότερα

€150 EUR σε 5 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
5.1
zainpacc

Expertise in analog and digital electronics with a substantial background in sensor interfacing and manufacturing I have completed various protects related this field as you can view my profile for completed projects. Περισσότερα

€100 EUR σε 3 μέρες
(40 Αξιολογήσεις)
4.5
RoboTechnics

Hello, I believe I could answer the product development needs of your project in terms of both design and hardware development. I have experience, especially in wearable product development so I have lots of experie Περισσότερα

€222 EUR σε 7 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
4.6
yousufhusain434

Hello, I can help you in this project. It is a very simple task for me. As the final product needs to be small, I think a sharp IR distance sensor is the best option. It gives linear output voltage as output which Περισσότερα

€55 EUR σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.4
mosalema

Hello I am an expert in Mechanical/Mechatronics engineering, As I was a double major student. I am certified and with +5 years of experience. Working with professional ethics, including paying attention to all the sm Περισσότερα

€30 EUR σε 3 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
3.8
XiaoDongC

Hi. I’m developing electrical devices , embedded software and service programming. I have designed several devices and have a lot of experience with PIC,AVR microcontroller, ARM processors, Raspberry Pi, and Arduino Περισσότερα

€155 EUR σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.2
AbdRao

Hi dear I can do your at incredibly low price as most part of this project is already had with me. I have made LED dimmer based on magnetometer values. In this project I will be using ultrasonic or IR sensor values tha Περισσότερα

€66 EUR σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.3
GurjapSingh121

Hi there, I understand that your requirement is to program a controller to controll the light intensity depending on the object's distance. I would like to offer you my service for delivering this project. I have two Περισσότερα

€84 EUR σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
2.3
€200 EUR σε 5 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
1.0
anilbatade98

i am good programmer. i can easily make this project. i already make this project in collage. i can rebuild it easily.

€111 EUR σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
devamanohar07

I have strong experience in embedded systems and I have worked on different embedded projects using ir, ultrasonic and pir(motion sensors) so I can complete this project in a effective manner

€155 EUR σε 4 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
urmidebnath

Your project sounds very interesting. I have done a similar project using ultrasound sensor to measure distance. I have used microcontroller/arduino for this purpose, but this can be done using basic electronics compon Περισσότερα

€155 EUR σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
bahnamf

Hi, I am electronic engineer and my graduation project was distance measurement using ultrasonic pulses, so it's similar to your project.

€155 EUR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0