Ακυρώθηκε

Industrial process control 02

State No of hours required, and hourly rate, any past similar experience you may quote while applying,

Happy bidding

looking to develop a causality graph on figure 1 of the Tennessee Eastman process, along with equations to back up the reasoning of connecting each node to each other so a causality graph needs to be developed from the document. Specifically figure 1, the process flowsheet. Using the data and information from the document, develop a causality graph of the Tennessee Eastman process Yes based on figure one, develop a causality graph, but the information from the document, helps supports the components in each stream that needs to be considered as well I mentioned earlier about explanation of the reasoning between each link from node to node.

Reference material is attached

Ικανότητες: Χημική Μηχανική, Μηχανολογία, Μαθηματικά, Matlab and Mathematica, Μηχανική Μηχανολογία

Περισσότερα: scope drawings process control project, process control projectsoutsource, perfume bottle industrial process, control account planning components, industrial designremote control, microcontrollers gsm projectsremote process control, vb net run rdp client process control, visio process control drawings, industrial process supply, process control neural network projects, process control temperature labview, process control block linked list, process control block processes use link list, link list process control block, process control program, labview process control, macros process control excel, industrial process animation, cutting process control plc

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 434 αξιολογήσεις ) KANPUR, India

Ταυτότητα Εργασίας: #17745131

1 freelancer κάνει προσφορά κατά μέσο όρο ₹444 για αυτή τη δουλειά

samiahmetjunaid

We will define how many hours it will take after studying the project. Contact if interested. Hire the BEST forget the rest.

₹444 INR / ώρα
(4 Αξιολογήσεις)
2.8