Κλειστό

DSP Project

Design Requirement

Design a MATLAB based GUI system in one of the following domains:

1. Digital audio compression to reduce the transmission bandwidth requirement of digital audio

streams and the storage size of audio files.

2. Voice recognition and execution of speech commands. No more than five commands is enough.

Example: move an object on the front panel with the voice commands as up, down, right or left

(or any other commands of your choice).

Report Requirement

1. Introduction with a description of your design; i.e. what does it do? How does it do it? List all

references.

2. At least three samples of I/O

3. Discussion.

(i) Discuss the quality of performance; i.e. how efficient is your system? What are the

pitfalls?

(ii)Who can find this system useful?

4. Appendix: MATLAB code, properly documented

Ικανότητες: Computer Science, Ψηφιακός Σχεδιασμός, Ηλεκτρονικά, Μηχανολογία, Matlab and Mathematica

Περισσότερα: dsp mini projects, dsp project ideas, dsp projects using c, simple dsp projects, dsp projects for engineering students, speech recognition dsp project, interesting dsp projects, simple dsp projects using matlab, dsp project audio processing matlab, dsp project report, voice recognition project design, jquery collapsible panel left right, dsp project matlab, matlab dsp project, write project report introduction conclusion, project report introduction networking, dsp project codes matlab, doc report 2d game design project, bandpass dsp project, multiple choice question introduction psychology

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Pakistan

Ταυτότητα Εργασίας: #16668381

5 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $93 για αυτή τη δουλειά

$25 USD σε 1 μέρα
(26 Αξιολογήσεις)
5.7
$222 USD σε 10 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
4.3
suraj12291

Hello, dear sir. I am expert in matlab, math, physics. I have a lot of experiences in many projects. I will do your projects well. Please contact me. Thanks.

$25 USD σε 1 μέρα
(8 Αξιολογήσεις)
3.8
$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
hamdeyelbrmawey

A proposal has not yet been provided

$166 USD σε 15 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0